Neobarokowy pałac w Kujawach został zbudowany w II połowie XIX wieku, z inicjatywy Huberta von Thiele-Wincklera, być może w miejscu barokowej rezydencji. W 1909 roku do dwuskrzydłowej rezydencji następca Huberta dobudował skrzydło północne i budynek otrzymał kształt jaki możemy dziś oglądać.

Obecnie jest to budowla trzyskrzydłowa, wzniesiona na planie podkowy. Dwukondygnacyjna z użytkowym poddaszem rezydencja jest nakryta wysokimi dachami mansardowymi z lukarnami i oknami powiekowymi. Bryłę budynku o regularnym rytmie prostokątnych okien urozmaicają płytkie ryzality zwieńczone szczytami ze spływami oraz gzyms międzypiętrowy. Na osi elewacji południowej skrzydła północnego umieszczono wejście ozdobione portalem wykonanym z piaskowca. Podobny kamienny portal znajduje się w skrzydle zachodnim. Ponad nim umieszczono kartusz herbowy. Od północy i zachodu do pałacu przylega niewielki park ze stawem. Na północ od parku znajdują się pochodzące z II połowy XIX wieku zabudowania folwarczne. Teren wokół pałacu i parku ogrodzony.

W rękach Thiele-Winckler majątek pozostał do 1945 roku. Później w rezydencji mieściła się dyrekcja Państwowej Stadniny Koni w Mosznej, szkoła podstawowa, biblioteka oraz mieszkania. Pałac w dobrym stanie technicznym jest własnością prywatną. W chwili obecnej pałac jest niedostępny, ogrodzony płotem jest wystawiony na sprzedaż.

Kujawy są położone 12,5 km na zachód od Krapkowic, przy drodze nr 409 do Prudnika. Pałac stoi przy głównej drodze w Kujawach.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2013 roku.

 • Skrzydło północne i zachodnie

 • Skrzydło północne

 • Główne wejście

 • Skrzydło północne i zachodnie

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło południowe

 • Widok od szosy

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Łącznik

 • Skrzydło północne od parku