Gotycki kościół pw. Św. Brata Alberta w Leszkowych został zbudowany w połowie XIV wieku. Wówczas posiadał szkieletową konstrukcję, która wypełniona była cegłą, do której w późniejszym czasie dobudowano drewnianą wieżę z zegarem i dzwonem oraz kruchtę. W II połowie XVII wieku ściany szkieletowe zastąpiono jednolitymi – ceglanymi. W XIX wieku poszerzono całość obiektu o dodatkową, boczną nawę oraz dobudowano neogotycki szczyt, który wzorowany był na tym z kościoła w Trutnowych. Od II połowy XVI wieku do 1945 roku należał do parafii ewangelickiej.

Po zakończeniu II wojny światowej kościół został opuszczony oraz częściowo zniszczony, próbę odbudowy podjęto dopiero w latach 1989-92, jednak odbudowano jedynie elementy nawy. W trakcie odnowy usunięto średniowieczne elementy, a z dawnego wyposażenia wnętrz zachowały się jedynie 4 kamienne płyty nagrobne, które umieszczone są w posadzce. Obecnie jest to murowana budowla, zbudowana na planie prostokąta, dwunawowa, orientowana, bezwieżowa. Do ściany północnej przylega zakrystia, a do południowej kruchta o barokowych kształtach. Strona wschodnia zawiera 2 duże, ostrołukowe okna oraz drzwi, a w szczycie cztery blendy. Ściana przeciwległa jest z drzwiami, ale bez okien. Naroża budowli wieńczą niewielkie sterczyny. Oryginalne są też napisy wyryte na pięciu cegłach wschodniej ściany kościoła z datą 1671. Dawniej, kościół otoczony był cmentarzem zaznaczonym na przedwojennych mapach.

Leszkowy są położone 21 km na południowy-wschód od Gdańska, 4 km na południe od drogi nr 7 do Elbląga i 4,5 km na wschód od wsi Cedry Wielkie.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2017 roku.

  • Elewacja północna

  • Elewacja południowa z kruchtą

  • Kruchta