Wieża telewizyjna wzniesiona w czasach sowieckich w nowej dzielnicy Karoliniszki (Karoliniškes) jest najwyższą budowlą Wilna (326,5 m). Rozciąga się stąd wspaniała panorama, którą obserwować można z obrotowej kawiarni, na wysokości 165 m (w słoneczne dni widoczność sięga 50 km).

Dziś wieża jest przede wszystkim symbolem narodowym. Nocą z 12/13 stycznia 1991 roku, w kilkanaście miesięcy po  jednostronnym ogłoszeniu przez Litwę suwerenności, wspierani przez czołgi żołnierze rosyjskich sił specjalnych podjęli próbę opanowania nadajnika, z którego emitowano audycje patriotyczne. Napotkali jednak zdecydowany opór tłumu mieszkańców. Zginęło 14 osób, a około 600 zostało rannych. Był to przełomowy moment walki o niepodległość, który zamiast złamać ducha Litwinów, jeszcze bardziej ich skonsolidował. Dziś w wieży obejrzeć można wystawę fotografii z pamiętnej nocy, a okoliczne ulice noszą imiona poległych.  

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2010 roku.

  • Podstawa wieży

  • Część obrotowa

  • Kapliczki wokół wieży

  • Pomnik wzniesiony poległym