Drewniany kościół Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej został zbudowany w 1778 roku na miejscu starszej świątyni z XV wieku. Od tego czasu był wielokrotnie przebudowywany i remontowany.

Obecna świątynia jest wzniesiona na rzucie prostokąta, z wieżą na planie kwadratu, wielobocznie zamkniętym prezbiterium i dwiema kaplicami bocznymi. Wejście główne znajduje się pod wieżą. W 2008 roku dach pokryto blachą miedzianą. Wnętrze świątyni przykryte jest płaskim stropem. Barokowy ołtarz główny pochodzi z 1873 roku. Znajduje się w nim XVIII-wieczny obraz Matka Boża z Dzieciątkiem, który jest przysłaniany obrazem Wszyscy Święci adorujący Trójcę Świętą. Powyżej umieszczono również niewielki wizerunek Przemienienie Pańskie. Ołtarze boczne rokokowe: ołtarz z figurą Matka Boska z Dzieciątkiem oraz obrazem Święty Józef z Jezusem; ołtarz ku czci Najświętszego Serca Pana Jezuska, z wizerunkiem św. Mikołaja w zwieńczeniu; ołtarz św. Tomasza; ołtarz Miłosierdzia Bożego. Rokokowa ambona, misternie zdobiona, pochodzi z XIX wieku. Pochodząca z 1535 roku gotycka, kamienna chrzcielnica jest najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła. Z tego samego okresu pochodzi również zabytkowa kropielnica. Zarówno ściany jak i strop kościoła pokrywa figuralna i ornamentalna polichromia, wykonana w 1882 przez Antoniego Miklasińskiego i odnowiona w 1958 przez Andrzeja Chojkowskiego. Do najciekawszych jej elementów należą: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny; Sąd Ostateczny; Ukoronowanie Matki Bożej; Król Dawid grający na lutni; Adoracja Matki Bożej z Dzieciątkiem przez św. Izydora – święty ubrany jest w tradycyjny strój limanowski. Na wieży kościoła znajduje się zabytkowy dzwon o imieniu „Święty Andrzej”, odlany w 1520 roku – dziś jest już nieużywany. Kościół jest otoczony murem.

Obok świątyni znajduje się pomnik legionistów z 1934 roku z dwiema armatami.

Łososina Górna jest położona 5 km na północ od Limanowej, przy drodze nr 965. Kościół znajduje się przy zbiegu ul. Łososińskiej, Starodworskiej i Zarębki.

Zdjęcia wykonano w lutym 2022 roku.

  • Widok z parkingu

  • Elewacja południowa

  • Wieża z kruchtą

  • Nawa

  • Ołtarz główny

  • Prospekt organowy

  • Polichromia na stropie

  • Pomnik legionistów