Ratusz w Rydze, stojący na placu ratuszowym (Ratslaukums), pojawia się po raz pierwszy w dokumentach w 1334 roku, wybudowany przez miasto i wynajęty początkowo kupcom z Wielkiej Gildii kupieckiej, do czasu wybudowania przez nich własnej siedziby. Równocześnie siedzibę miało tu także Bractwo Czarnogłowych – kupców, którzy z różnych względów nie mogli należeć do Wielkiej Gildii. Budowla na przestrzeni wieków była wielokrotnie niszczona i odbudowywana.

Obecnie jest to dwukondygnacyjny budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, zwieńczony wieżyczką z zegarem, nakrytą barokowym hełmem. W osi usytuowano trójosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, poprzedzony kolumnowym portykiem z tarasem. Obecnie ratusz jest siedzibą władz miejskich. Ratusz znajduje się naprzeciw Domu Czarnogłowych.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Elewacja frontowa