Barokowa bazylika mniejsza pw. św. Anny w Lubartowie została zbudowana w latach 1733-38 według projektu Pawła Antoniego Fontany, z fundacji Pawła Sanguszki. Konsekracji świątyni dokonał biskup żmudzki Józef Michał Karp w 1738 roku. Kościół był wielokrotnie odnawiany, w szczególności zaś po pożarze w 1792 roku, kiedy to częściowo spłonął.

Kościół składa się z korpusu na rzucie wydłużonego, zbliżonego do elipsy ośmioboku, oraz z części prezbiterialnej. Fasadę kościoła ozdabiają dwie wieże, które zwieńczone są pięknymi hełmami, oraz elewacja bogata w pilastry i gzymsy. Portal wejściowy, który jest wsparty na dwóch kolumnach, jest wykonany z czarnego marmuru. Liczne zaokrąglenia, filary i witraże wzbogacają wnętrze grą światła. Ośmioboczna nawa środkowa, nakryta załamanym dachem zwraca szczególną uwagę w późnobarokowej bryle świątyni. Na ową nawę otwierają się arkady naw bocznych, których przęsła są połączone oryginalnymi górnymi prześwitami. Na osiach przekątnych znajdują się kaplice. Wyposażenie świątyni jest w większości osiemnastowieczne: drewniane barokowe ołtarze, stalle oraz konfesjonały z połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym umieszczono obraz „Św. Anna Samotrzecia” z 1694 roku, pochodzący z poprzedniego kościoła. W prezbiterium znajdują się freski nieznanego autora. W prawej nawie znajduje się epitafium z sercami fundatora Pawła Sanguszki i jego żony Barbary z Duninów Sanguszkowej.

Przy bazylice, dokładnie w jej południowo-zachodniej części, znajduje się wolno stojąca dzwonnica. Jest ona zbudowana w stylu barokowym, tak jak i mur otaczający świątynię, a zapis o jej wymurowaniu pochodzi z 23 lutego 1748 roku. Obecnie w dzwonnicy wiszą trzy dzwony: największy – św. Anna z 1984 roku; średni – św. Michał z XIX wieku i mały – św. Jan Paweł II z 1985 roku. Na terenie bazyliki znajdują się ponadto jeszcze dwa małe dzwony. Pierwszy z nich to sygnaturka, która jest zawieszona w małej wieżyczce, znajdującej się na granicy nawy głównej i prezbiterium świątyni. Drugi natomiast, to dzwon, który znajduje się z tyłu południowej wieży zegarowej. Obecnie jest on nieczynny, lecz dawniej służył do wybijania godzin. Od 26 lipca 2008 roku kościół posiada godność bazyliki mniejszej. Bazylika znajduje się w centrum miasta, przy ul. Słowackiego 6.

Lubartów jest położony 26 km na północ od Lublina, przy drodze nr 19.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

 • Widok od strony pałacu

 • Brama wejściowa

 • Fasada

 • Portal wejściowy

 • Dzwonnica

 • Nawa główna

 • Prezbiterium

 • Św. Anna Samotrzecia

 • Ambona

 • Kopuła

 • Plebania