Neoklasycystyczny pałac w Lubiechowie został zbudowany w 1836 roku na miejscu starszego, skromnego dworu, przez Rudolfa Schrodera.

Była to dwukondygnacyjna, podpiwniczona budowla wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu z ośmiobocznymi, trójkondygnacyjnymi wieżyczkami na narożach i jednokondygnacyjnym belwederem w partii dachu. Rezydencja została usytuowana na osi północ-południe między dziedzińcem dojazdowym, a parkiem.  Do pomieszczeń parteru pałacu wchodzi się wysokimi, paradnymi schodami. Od strony parku znajduje się parterowy ryzalit, do którego przylega taras ze schodami do parku. Wnętrze pałacu jest trzytraktowe. W trakcie ogrodowym jako największe centralne pomieszczenie usytuowany jest salon, powiększony o przestrzeń w ryzalicie. Istniejący pałac powstawał w dwóch fazach budowlanych w I połowie XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku. 

Ostatnią właścicielką Lubiechowa, do II wojny światowej była Clara Schumann z domu Hindenberg. Budowla została prawdopodobnie zniszczona w 1945 roku i nie użytkowana po wojnie popada w coraz większą ruinę. Obecnie trwa odbudowa zrujnowanego pałacu przez prywatnego inwestora.

Lubiechowo jest położone 4 km na północ od Karlina, przy lokalnej drodze do Piotrowic. Ruiny znajdują się w centrum wsi, po prawej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2010 roku

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja boczna

  • Narożna wieżyczka

  • Elewacja boczna