Barokowy pałac w Łupawie został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku z fundacji rodu von Grumbkow, na ruinach zniszczonego przez wojnę trzydziestoletnią zamku (zamek został wybudowany przez Zitzewitzów, był on nazywany „Canitz”). W 1779 roku majątek przechodzi w ręce Fryderyka Otto von Bonin, który przebudowuje założenie na przełomie XIX-XX wieku.

Był to budynek parterowy, dwuskrzydłowy, nakryty czterospadowymi dachami, otoczony parkiem z XVIII wieku. Przy pałacu stała oficyna.

W latach 1900-20 majątek był w posiadaniu von Puttkamerów. Od roku 1920 dobra z powrotem należą do rodziny von Bonin. Ostatnim przedwojennym właścicielem był Ernest von Bonin. W 1941 roku był tu obóz pracy przymusowej dla Polaków. W 1946 roku gospodarstwo i pałac przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne, co przesądziło o jego losie. W latach 80-tych zrujnowana budowla przestała istnieć. Pod koniec lat 90-tych nieruchomość kupił Maciej Kobyliński, dziś prezydent Słupska, który zrekonstruował pałac według późnobarokowego pierwowzoru.

Łupawa jest położona 25 km na wschód od Słupska, przy drodze nr 211 do Czarnej Dąbrówki. Pałac pod nr 3 znajduje się około 600 metrów na południe od centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Widok od szosy

  • Elewacja frontowa

  • Kartusz herbowy

  • Elewacja tylna