Neogotycki pałac w Maciejewie powstał pod koniec XIX wieku i należał do znakomitego rodu von Flemming. Wcześniej w miejscowości znajdował się zamek, który w XVII wieku Flemmingowie opuścili przenosząc się do nowo wybudowanego dworu. Około roku 1800 przestano użytkować dwór na wzgórzu zamkowym. Przez pewien czas pełnił on funkcję domu rządcy, a w roku 1868 został rozebrany. Rok wcześniej zbudowano nowy dwór na wschód od Stepniczki, w pobliżu północnego brzegu jeziora. W 1899 roku ówczesny właściciel Maciejewa, von Flemming zbudował, w nowo założonym parku, obecnie istniejący pałac.

Jest to murowana, podpiwniczona dwupiętrowa budowla o różnych wysokościach skrzydeł, mocno rozczłonkowana, posiadająca w narożniku czterokondygnacyjną wieżę z tarasem widokowym, zwieńczoną krenelażem. Całe założenie otoczone jest parkiem krajobrazowym. W parku znajduje się pamiątkowy kamień, umieszczony tam przez von Flemmingów w 1909 roku dla uczczenia 700 lat pobytu rodu na Pomorzu. Tradycją są coroczne spotkania potomków tego rodu, w których obecnie uczestniczy ok. 40 osób.

Całość dóbr Maciejewa była własnością rodziny Flemming aż do 1945 roku.  Po 1945 roku pałac staje się własnością Skarbu Państwa, który tworzy w nim na wiele lat szkołę rolniczą. Od 1982 roku rezydencję przejmuje Państwowe Przedsiębiorstwo Turystyczne „Pomerania” i otwiera w nim luksusowy hotel. 31 grudnia 1998 roku pałac przechodzi w ręce prywatne, w dalszym ciągu pełniąc funkcje hotelowe.

Maciejewo jest położone 12 km na wschód od Goleniowa, 2 km na północ od drogi nr 113 do Maszewa. Pałac znajduje się nad jeziorem w południowej części wsi.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2010 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Prawe skrzydło

  • Zegar słoneczny w ryzalicie frontowym

  • Wieża lewego skrzydła

  • Elewacja tylna

  • Wnętrze pałacu

  • Piec kaflowy

  • Pamiątkowy kamień w parku

  • Współczesne dobudówki