Cytadelę (Cittadella) w Victorii na wyspie Gozo zbudowano na miejscu starszego założenia na polecenie hiszpańskiego króla Filipa II, przy pomocy finansowej mieszkańców Gozo potrzebujących schronienia przed atakami Turków i piratów. Największy z takich napadów miał miejsce w lipcu 1551 roku, kiedy 10 000 Turków osmańskich najechało Gozo i oblegało Cittadellę. Miasto, będące pod kontrolą gubernatora Gelatiana de Sessy, skapitulowało po kilku dniach ostrzału. Ludność Gozo, w ilości 5000-6000, schroniła się wcześniej w Cittadelli, i po jej zdobyciu została uprowadzona przez korsarzy. Jedynie jeden zakonnik i 40 starców, których piraci oszczędzili, oraz około 300 osób, którym udało się uciec przez mury miasta, uniknęli uprowadzenia w niewolę. W twierdzy mogli się zmieścić wszyscy mieszkańcy wyspy. Po inwazji, zniszczone fortyfikacje miasta zostały naprawione, lecz nie ulepszone.

Począwszy od roku 1599, kompletnie przebudowano wejście i południowe mury, co zmieniło miasto z małego zamku w silną fortecę. Całość przebudowy została ukończona w roku 1622. Z przeciwnej, północnej strony, mury twierdzy pozostały w swoim oryginalnym średniowiecznym kształcie. W mieście zbudowano kilka Bastionów, nadszańców, baterii i prochowni. Mieszkańcy Gozo pozostawali w murach Cittadelli pomiędzy zmierzchem i świtem aż do 15 kwietnia 1637, gdy zniesiono ten nakaz. Niestety, wielkie trzęsienie ziemi w 1693 roku spowodowało ogromne straty. Odbudować, a właściwie zbudować na nowo, trzeba było całe założenie.

W czerwcu 1798 roku, wyspy Maltańskie zostały okupowane przez Napoleona, lecz Maltańczycy wywołali powstanie po kilku miesiącach rządów francuskich. Mieszkańcy Gozo powstali 3 września, i garnizon francuski wycofał się do Cittadelli, gdzie skapitulował, po negocjacjach, 28 października. Dzień później, Brytyjczycy przekazali kontrolę nad Cittadellą mieszkańcom Gozo, którzy ustanowili rząd tymczasowy i obwołali wyspę jako niezależne państwo La Nazione Gozitana. Fortyfikacje Cittadelli zostały opuszczone przez Brytyjczyków w dniu 1 kwietnia 1868 roku. W 1925 roku twierdza została wpisana na Listę Zabytków UNESCO. Odbudowa niektórych budowli cytadeli zniszczonych przez trzęsienie ziemi w 1693 roku trwa do dziś.

W centralnym miejscu Cytadeli wznosi się katedra Wniebowzięcia NMP,  wzniesiona w latach 1697–1711 na miejscu zniszczonego przez trzęsienie ziemi kościoła, według projektu architekta Lorenzo Gafa. Posiada ona dosyć skromną, prostą fasadę ale bogate barokowe wnętrza. Na płaskim dachu świątyni, gdy patrzy się na nią z  murów cytadeli, można zobaczyć jedynie niewysokie ścianki 12-bocznej podstawy kopuły, na wybudowanie której zabrakło pieniędzy. A jednak gdy spojrzy się na sklepienie nawy głównej katedry, widoczne są malowidła wypełniające wnętrze nieistniejącej kopuły. Tak znakomicie namalowane w 1732 na płaskiej powierzchni przez Antonia Manuele, malarza z sycylijskiej Messyny, że powstało doskonałe złudzenie, iż to rzeczywiście jest kopuła. Od strony zakrystii stoi dzwonnica. Pod katedrą znajdują się krypty, a przed nią niewielki plac katedralny. Na szczycie schodów prowadzących do głównych drzwi do katedry stoją dwa brązowe pomniki. Po prawej stronie jest to Jan Paweł II – dzieło Alfa Camilleri Cauchi. Do świątyni przylega Muzeum Katedralne. Sąsiedni budynek (Palazzo Bondi z XVII wieku) zajmuje z kolei Muzeum Archeologiczne, w którym znajdują się przedmioty znalezione w świątyniach megalitycznych Ggantija oraz znaleziska z wraku Xlendi z II wieku p.n.e. W dawnym Pałacu Gubernatora mieści się siedziba sądu. Na terenie Cytadeli znajduje się budynek dawnego więzienia „Old Prison” zbudowanego w wieku XVI przez joannitów, gdzie na ścianach widoczne są rysunki wykonane przez więźniów. W budynku sąsiednim umiejscowiono Muzeum Historii Naturalnej. Można zobaczyć również dwie Wieże Zegarowe: starą z 1639 roku i nową z 1858 roku. Zachowały się dwie kaplice: Kaplica św. Józefa zbudowana w roku 1625 i Kaplica św. Barbary w Murach zbudowana na początku XVII wieku. Z fortyfikacji roztacza się wspaniały widok na całą wyspę.

Victoria z Cytadelą znajduje się w centrum Gozo i jest widoczna z prawie każdego miejsca na wyspie.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2017 roku.

 • Cytadela

 • Ulica prowadząca do wejścia

 • Portal wejściowy

 • Portal wejściowy

 • Bastion chroniący wejście

 • Bastion chroniący wejście

 • Widok na Victorię

 • Bastion chroniący wejście

 • Katedra

 • Z prawej Jan Paweł II

 • Plac przed katedrą

 • Katedra

 • Plac przed katedrą

 • Uliczka Cytadeli

 • Uliczka Cytadeli

 • Dzwonnica

 • Panorama Gozo

 • Zabudowa cytadeli

 • Relikty zniszczonych zabudowań

 • Relikty zniszczonych zabudowań

 • Zabudowa cytadeli

 • Relikty zniszczonych zabudowań

 • Relikty zniszczonych zabudowań

 • Katedra

 • Katedra

 • Fasada katedry

 • Panorama Victorii

 • Bastion chroniący wejście

 • Uliczka cytadeli

 • Kartusz herbowy

 • Cytadela