Murowany zamek w Młynarach nad rzeką Baudą został wzniesiony przez Krzyżaków, prawdopodobnie  w początkach XIV wieku, na siedzibę Weldmeistra (leśnego), a od roku 1466 urzędował tu wójt krzyżacki podległy komturowi elbląskiemu. Nie zachował się żaden ślad po fortalicji, jedynie plan miasta z 1627 roku może sugerować jej umiejscowienie w północno-wschodniej części miasta, w pobliżu kościoła. W roku 1901 zakładając fundamenty pod browar u zbiegu ulic Słowackiego i Langiewicza natrafiono na pawiment z kamieni polnych i mury na 3 metry grube, co potwierdzałoby lokalizację zamku. Od początku XIV wieku rozwijał się tu także folwark zamkowy. Nie znamy rozplanowania warowni, ani jej dalszych losów. Do dziś nie zachował się po niej żaden ślad.

Młynary są położone około 20 km na wschód od Elbląga, przy drodze nr 509 do Ornety.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2021 roku.

  • Prawdopodobnie budynek ten został posadowiony na fundamentach zamkowych

  • Ulica Langiewicza

  • Ulica Słowackiego

  • Ulica Żeromskiego