Klasycystyczny pałac w Nieznanowicach został wybudowany pod koniec XIX wieku z inicjatywy Izraela Poznańskiego, który zakupił wieś w 1884 roku od Marcelego Gautiera. Była to piętrowa budowla wzniesiona na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem. W osi jedenastoosiowej elewacji frontowej i tylnej usytuowano trójosiowe ryzality zwieńczone trójkątnymi tympanonami. W tympanonie frontowym znajdują się płaskorzeźby mitycznych zwierząt, które trzymają wieniec laurowy. Z drugiej strony na zwieńczeniu znajdowały się rzeźbione postacie, z których niewiele się zachowało. Ryzality zostały poprzedzone arkadowym portykiem dźwigającym taras pierwszego piętra. Parter budowli oraz narożniki piętra zostały ozdobione boniowaniem. Okna parteru zwieńczono półkolistymi łukami, a okna piętra są prostokątne. Od pałacu odchodziły z obu stron półkoliście kolumnady. Pałac znajdował się w otoczeniu parku w stylu angielskim z XIX wieku o powierzchni 11 ha. Całość była ogrodzona.

W 1910 roku pałac, wraz z innymi nieruchomościami, został sprzedany Karskim, w których posiadaniu pozostał do wybuchu II wojny światowej. Po pożarze w latach 40-tych nie został odbudowany i znajduje się w stanie ruiny. O dawnej świetności obiektu świadczą zachowane fragmenty zewnętrznej ornamentyki. Zachowały się fragmenty ogrodzenia z bramą i resztki murów oficyny, na których widnieją rzeźby lwów z tarczą herbową. Obecnie całość jest ogrodzona przez nowego właściciela, który zadbał o oczyszczenie ruin, jak również zagospodarowanie części parku.

Nieznanowice położone są 4 km na południowy-wschód od Włoszczowy, przy nr 742 do Nagłowic. Ruiny pałacu znajdują się w centrum wsi, po południowej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w marcu 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Arkadowy portyk

  • Tympanon

  • Elewacja frontowa

  • Z lewej widać resztki kolumnady

  • Resztki starego ogrodzenia

  • Dawna brama wjazdowa

  • Widok od ulicy