„Krzywy Las” jest skupiskiem około 100 zdeformowanych sosen rosnących na obszarze około 0,30 ha. Posadzono je najprawdopodobniej w 1934 roku. Tuż nad ziemią pień zamiast rosnąć pionowo – skręca pod kątem 90o i wygina się szerokim łukiem ku górze. Wszystkie pnie wygięte są w kierunku północnym. Widok, jaki tworzą te drzewa jest niesamowity. Dookoła tego miejsca rosną proste sosny, wygląda więc na to, że ktoś kiedyś musiał się przyczynić do pokrzywienia drzew. Widać wyraźnie że deformacje powstały w wyniku mechanicznych uszkodzeń. Poziome pałąkowate wygięcia mają długość od jednego do trzech metrów. Nad łukiem pnie pną się już pionowo do góry. Sosny pomimo swojego wieku są stosunkowo niskie, nie ma wśród nich takiej, której wysokość przekroczyłaby 15 metrów. Oglądając pnie drzew można zauważyć, że na początku zgięcia znajdują się stare sęki, a więc młode drzewka prawdopodobnie były nacinane przy bocznych gałązkach. Liczba słojów w sękach mówi, że zabiegi te były wykonywane na drzewkach około 7-10 letnich.

Na temat powstania tego lasu niewiele wiadomo. Jednak istnieje wiele hipotez próbujących wytłumaczyć to niezwykłe zjawisko. W gospodarce leśnej, a zwłaszcza w sztuce ogrodowej znane są przypadki specjalnego uszkadzania i późniejszej hodowli drzew nienaturalnie wygiętych do specjalnych zastosowań, na przykład do budowy łodzi, kadzi, mebli, sprzętów gospodarstwa domowego, a w końcu także ku ozdobie. Sosny w podgryfińskim „Krzywym Lesie” zapewne także miały służyć potrzebom człowieka. Zagadka lasu czeka więc na rozwiązanie. Drzewa zostały uznane za powierzchniowy pomnik przyrody. Zachowajmy je dla potomności.

Do „Krzywego Lasu” dojedziemy najprościej od strony Gryfina (ok 4 km), nieopodal Elektrowni „Dolna Odra”. Nowe Czarnowo ul. Przemysłowa 25.

Zdjęcia wykonano w maju 2022 roku.

  • „Krzywy Las”