Pierwotnie skansen nosił nazwę Wschodniopruskiego Muzeum Ziemi Ojczystej i znajdował się na terenie Królewca. Prace nad stworzeniem muzeum rozpoczęto w 1909 roku, a jego inauguracja nastąpiła w 1913 roku. W związku ze złym stanem budynków przeznaczonych do przeniesienia zdecydowano o wybudowaniu kopii. W latach 1910-1913 wybudowano ok. 20 obiektów z XVIII-XIX wieku, reprezentujących budownictwo mieszkalne, sakralne, przemysłowe oraz gospodarcze. Tereny muzeum w Królewcu okazały się na dłuższą metę zbyt małe i ograniczały dalszy rozwój placówki.

W 1937 roku zapadła decyzja o przeniesieniu muzeum do Olsztynka (ówczesnego Hohenstein), a translokacji wszystkich obiektów dokonano w latach 1938-42. Muzeum szczęśliwie przetrwało II wojnę światowa bez szwanku i po jej zakończeniu znalazło się w granicach Polski. Po wojnie przystąpiono do zabezpieczania obiektów. Prace wykonywane były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczęła się rozbudowa muzeum.

Skansen zajmuje powierzchnię około 93 hektarów. Na jego terenie zgromadzono mniej więcej 80 obiektów budownictwa ludowego z terenów dawnych Prus Wschodnich (z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy), z czego kilkanaście to zachowane kopie przywiezione z Królewca. Na wizytę w skansenie warto zaplanować przynajmniej 2 godziny. Na terenie skansenu działa kawiarnia, w której serwowane są zioła, mieszanki ziołowe oraz różne lemoniady (Pijalnia Ziół i Mieszanek Ziołowych). Na miejscu możemy zjeść też coś słodkiego i zakupić lokalne przetwory. Na terenie skansenu przebywają również zwierzęta, w tym owce oraz koniki polskie, do których można podejść. Niektóre z obiektów wartych uwagi na terenie skansenu:

– drewniany kościół (kopia kościoła ze wsi Rychnowo) z niezależną dzwonnicą, która wzorowana była na istniejącym do dziś kościele we wsi Mańki,

– zagrody z chałupami, budynkami gospodarczymi czy stodołami,

– domy podcieniowe,

– cztery wiatraki – dwa typu paltrak, po jednym typu koźlak i holender,

– szkoła wiejska z XIX wieku,

– warsztat szewski,

– młyn wodny,

– malowane meble ludowe pochodzące z: Warmii, Powiśla i Mazur,

– oryginalny wóz cygański z początku XX wieku.

Olsztynek jest położony 25 km na południowy-zachód od Olsztyna. Skansen znajduje się w północnej części miasta, przy ul. Leśnej 23.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2021 roku.

 • Karczma ze wsi Skandawa (kopia obiektu z 2. poł. XVII w.)

 • Młyn wodny ze wsi Kaborno (oryginał z 2. poł. XVIII w.)

 • Gniotownik nasion oleistych ze wsi Nowy Młyn (oryginał z pocz. XX w.)

 • Dom kamienny ze wsi Łutynowo (oryginał z 1. poł. XIX w.)

 • Piwnica ziemna ze wsi Małszewo (oryginał z 2. poł. XIX w.)

 • Szkoła ze wsi Pawłowo (oryginał z XIX w.)

 • Mieszkanie nauczyciela

 • Szkoła ze wsi Pawłowo (oryginał z XIX w.)

 • Wóz cygański

 • Kościół ze wsi Rychnowo (kopia z 1714 r.)

 • Stele nagrobne (kopie z poł. XIX w.)

 • Chałupa ze wsi Zielonka Pasłęcka (oryginał z 1819 r.)

 • Chałupa ze wsi Zielonka Pasłęcka (oryginał z 1819 r.)

 • Chałupa ze wsi Królewo (oryginał z XIX w.)

 • Chałupa ze wsi Bartężek (kopia obiektu z 1. poł. XIX w.)

 • Dzwonnica ze wsi Kot (oryginał z pocz. XX w.)

 • Chałupa ze wsi Burdajny (kopia obiektu z 1. poł. XIX w.)

 • Chałupa ze wsi Burdajny (kopia obiektu z 1. poł. XIX w.)

 • Zajazd ze wsi Małszewo (kopia obiektu z XVIII w.)

 • Chałupa ze wsi Chojnik (oryginał z poł. XIX w.)

 • Chałupa ze wsi Chojnik (oryginał z poł. XIX w.)

 • Chałupa ze wsi Gązwa (oryginał z przełomu XVIII i XIX w.)

 • Piwnica ziemna ze wsi Jerutki (oryginał z XIX w.)

 • Chałupa ze wsi Gązwa (oryginał z przełomu XVIII i XIX w.)

 • Chałupa ze wsi Turznica (oryginał z XIX w.)

 • Lamus ze wsi Drogosze (kopia obiektu z 2. poł. XVIII w.)

 • Spichlerz z zespołu folwarcznego w Skandawie (kopia obiektu z 2. poł. XVIII w.)

 • Kapliczka przydrożna ze wsi Giedajty (kopia obiektu z XIX w.)

 • Remiza strażacka ze wsi Giedajty (oryginał z 1902 r.)

 • Kuźnia ze wsi Bielica (kopia obiektu z 1. poł. XIX w.)

 • Krzyż przydrożny ze wsi Rzeck (oryginał z XVIII w.)

 • Chałupa nr 1 ze wsi Kaborno (oryginał z przełomu XVIII i XIX w.)

 • Kierat

 • Chałupa ze wsi Nowe Kawkowo (oryginał z XIX w.)

 • Chałupa ze wsi Nowe Kawkowo (oryginał z XIX w.)

 • Chałupa nr 2 ze wsi Kaborno (oryginał z XIX w.)

 • Wiatrak holender ze wsi Dobrocin (oryginał z 2. poł. XIX w.)

 • Spichlerz z Lankuppen (obecnie Lankupiai, Litwa, kopia obiektu z XVIII w.

 • Kurhan

 • Chałupa z Pempen (obecnie Pempiai, Litwa, kopia obiektu z przełomu XVIII i XIX w.)

 • Zagroda rybacka

 • Wiatraki

 • Chałupa ze wsi Nowa Różanka (oryginał z 1. poł. XIX w.)