Kościół katolicki pw. św. Barbary w Orłowie został wzniesiony około XIV wieku. Gotycka, murowana z cegły świątynia została zbudowana na planie prostokąta. Orientowana budowla jest jednonawowa, z płaskim stropem i niewielką, ośmioboczną, drewnianą wieżą – sygnaturką. Sygnaturka, pełniąca rolę niewielkiej wieży wtopiona jest centralnie w dach i nakryta hełmem zwieńczonym kulą i chorągiewką. Do ściany północnej przylega zakrystia, a do zachodniej drewniana kruchta. Od strony północnej, w dolnej części muru wmurowane są kamienie nagrobne z inskrypcjami. Zachodni szczyt jest oszalowany deskami pionowo. 

W prezbiterium, rolę ołtarza pełni drewniany krzyż. Uwagę przykuwa XVII-wieczna ambona, a w przedsionku kościoła XIX-wieczny nagrobek w formie książki. Obok kościoła znajduje się lapidarium, na którym zebrano stare nagrobki, w tym mennonickie. W 2009 roku, ze względu na bardzo zły stan budowli, dokonano prac remontowych. Osuszono mury i wypełniono ubytki fundamentów, ścian i dachu. W roku 2013 odrestaurowano przedsionek. Kościół  zlokalizowany jest w środkowej części wsi (Żuławska 19).

Akt lokacyjny wsi nadał w roku 1349 wielki mistrz Heinrich Dusemer.

Orłowo jest położone na obszarze Wielkich Żuław Malborskich, ok. 2 km na południowy-zachód od Nowego Dworu Gdańskiego.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2019 roku.

  • Elewacja wschodnia

  • Drewniana kruchta

  • Nawa

  • Elewacja zachodnia

  • Lapidarium

  • Kamienie z inskrypcjami