Zamek w Ostrym Bardzie został zbudowany w drugiej ćwierci XIV wieku, zapewne przez rodzinę von Wolde, którzy przybyli z Rugii i po 1332 roku obrali Ostre Bardo na swoją siedzibę. Według Bohdana Guerquina była to murowana wieża mieszkalna, którą posadowiono na sztucznie usypanym kopcu ziemnym o średnicy wierzchołka około 22 metry. Całość była otoczona nieznanym obwodem warownym z fosą. Obiekt czeka na badania archeologiczno-architektoniczne, które być może ujawnią formę przestrzenną założenia i okres jego użytkowania.

         Do dziś zachował się kopiec ziemny, usytuowany na mokradłach pod koniec wsi, na którym są słabo widoczne relikty wieży. Na środku wysepki-kopca znajduje się zagłębienie (dawny loch), wokół którego leżą kamienie eratyczne z dawnego fundamentu wieży. 

         Ostre Bardo jest położone 7 km na północ od Połczyna-Zdroju, po prawej stronie drogi nr 163 do Białogardu. Pod koniec wsi asfalt skręca w prawo 100 metrów dalej znajduje się kopiec otoczony fosą naprzeciw ostatnich zabudowaniach mieszkalnych wsi, tuż przy drodze, po jej lewej stronie.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2009 roku.

  • Tablica z nazwą miejscowości

  • Fosa okalająca kopiec

  • Relikty kamiennej zabudowy