Gotycki zamek w Ostródzie stanowiący siedzibę wójta, został zbudowany przez Krzyżaków w latach 1349-80. Usytuowano go przy ujściu Drwęcy do Jeziora Drwęckiego. W roku 1381 został spalony przez Kiejstuta i odbudowywano go do 1397 roku. Założenie wzniesiono z cegły na planie prawie kwadratu o wymiarach 44,7 x 45,2 m. Wokół dziedzińca stanęły cztery dwukondygnacyjne, podpiwniczone skrzydła. Na osi skrzydła zachodniego umieszczono bramę wjazdową poprzedzoną przedbramiem. Dziedziniec, na którym znajdowała się studnia, był otoczony drewnianymi krużgankami. Zamek w Ostródzie nie posiadał wieży. Od strony miasta oddzielała go fosa zasilana wodą z Drwęcy.

         W drugiej ćwierci XVI wieku umieszczono na zamku starostwo. W XVII wieku otoczono warownię wałami i bastionami ziemnymi. W 1788 roku wybuch magazynu prochu całkowicie zniszczył skrzydło wschodnie. Pozostałe skrzydła zostały odbudowane.  W 1807 roku na zamku gościł cesarz Napoleon Bonaparte. W późniejszym okresie w podupadłej warowni mieściły się urzędy powiatu i sąd. W 1945 roku zamek został zrujnowany i spłonął. W 1977 roku podjęto odbudowę zrujnowanej budowli. Obecnie w zamku mieszczą się instytucje kulturalne.

         Ostróda znajduje się 130 km na południowy-wschód od Gdańska na skrzyżowaniu dróg nr 7 z Gdańska do Warszawy i nr 16 z Grudziądza do Olsztyna. Zamek znajduje się w centrum miasta przy ujściu Drwęcy do Jeziora Drwęckiego.

         Część zdjęć wykonano w listopadzie 2004 roku, a część w styczniu 2007 roku.

 • Skrzydło zachodnie z bramą wjazdową

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Narożnik północno-zachodni

 • Skrzydło północne

 • Kurtyna wschodnia

 • Kurtyna wschodnia

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Skrzydło południowe

 • Główny wjazd

 • Przelot bramny

 • Przelot bramny od dziedzińca

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec z krużgankami

 • Dziedziniec z krużgankami

 • Gotycki portal

 • Gotyckie portale

 • Gotyckie portale

 • Tablica poświęcona pobytowi Napoleona

Nowe zdjęcia wykonano we wrześniu 2021 roku.