Późnogotycki kościół Św. Trójcy w Owieśnie został zbudowany w latach 1581-83, z fundacji Fryderyka von Bock zu Güttmannsdorf. W kościele zachowało się jego renesansowe epitafium z 1592 roku.

Jednonawowa świątynia jest budowlą orientowaną, wzniesioną z kamienia. Po stronie zachodniej wznosi się oszkarpowana wieża, a po wschodniej wyodrębnione prezbiterium, zakończone prostą ścianą i nakryte dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Świątynia posiada skromne, barokowe wyposażenie z początku XVIII wieku, między innymi prospekt organowy z około 1720 roku i zespół obrazów (obraz ołtarzowy Trójca Święta, Upadek pod krzyżem, Zmartwychwstanie, Droga Krzyżowa), ambona z płaskorzeźbami Czterech Ewangelistów pochodzi z XIX wieku, oraz oraz szereg płyt nagrobnych z XVI i XVII wieku. Nad wejściem do kościoła znajduje się tablica fundacyjna z wyobrażeniem Trójcy Świętej (Tron Łaski). Kościół, otoczony murem, zajmuje wierzchołek wzniesienia i stanowi dominantę krajobrazu szerokiej okolicy. Kościół Św. Trójcy jest obecnie filią parafii w Przedborowej.

Owiesno jest położone około 9 km na południe od Dzierżoniowa, przy lokalnej drodze do Ząbkowic Śląskich.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Epitafia