Pierwotny zamek w Piszu został wzniesiony około 1342 roku, w czasie rządów wielkiego mistrza Heinricha Dusemera von Arffberg. Był to obronny, drewniano – ziemny dwór, którym zarządzał zakonny prokurator podległy komturowi w Bałdze. W 1361 roku zamek został zdobyty przez Kiejstuta (stryja Jagiełły) w odwecie za wyprawę Krzyżaków na Litwę, podczas której porwano syna Kiejstuta.

W latach siedemdziesiątych XIV wieku zbudowano nowy, tym razem już murowany zamek. Było to najprawdopodobniej wydłużone, trójskrzydłowe założenie, z wewnętrznym dziedzińcem i bramą od zachodu. Powstało ono w północno-wschodniej części miasta, na lewym, zachodnim brzegu rzeki Pisy, w pobliżu jej ujścia do jeziora Roś. W latach 1431 i 1435 nastąpiła rozbudowa umocnień zamku. Polegała zapewne na dostosowaniu go walki z użyciem broni palnej, która w owym czasie wchodziła do powszechnego użycia.

Na początku wojny trzynastoletniej, jesienią 1455 roku zamek zdobyły siły powstańcze wolnych chłopów, którzy wystąpili przeciwko Krzyżakom, a następnie został on obsadzony przez polskie oddziały zaciężne pod dowództwem Jana Skubela. Na mocy II pokoju toruńskiego Pisz pozostał w granicach państwa zakonnego. W 1519 roku na początku ostatniej wojny polsko – krzyżackiej Pisz zajęły oddziały dowodzone przez starostę łomżyńskiego Pawła Brzeskiego, a rok później wojska krzyżackie odbiły zamek. Po sekularyzacji Prus w 1525 roku warownia staje się siedzibą książęcego starosty. W 1561 roku rozpoczęto generalną przebudowę i rozbudowę zamku, kontynuowaną później w latach 15801585. W latach 1682-84 i 1697–98 wokół miasta i zamku zrealizowano system fortyfikacji bastionowych, a sam zamek został przekształcony w cytadelę. Do końca I połowy XVIII wieku zamek służył jako twierdza, w której stacjonował garnizon wojskowy. W roku 1787 nastąpiła likwidacja twierdzy a zamek stał się prywatną własnością. W 1837 roku została rozebrana część budynków i murów obronnych. Pod  koniec II wojny światowej Pisz został zniszczony w 75 %, a zrujnowany zamek spłonął. W latach sześćdziesiątych XX wieku rozebrano pozostałości warowni. Jedynymi pozostałościami są fragmenty muru znajdującego się w parku nad rzeką Pisą, przy ul. Kopernika 8.

Pisz jest położony około 55 km na wschód od Szczytna, na skrzyżowaniu dróg nr 58 i nr 63.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Relikty zamku

  • Relikty znjdują się na terenie ośrodka

  • Relikty znajdują zię 10 metrów za bramą