Gotycki kościół farny pw. św. Bartłomieja w Płocku został zbudowany w I połowie XIV wieku z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Świątynię konsekrował biskup płocki Klemens 23 kwietnia 1356 roku. Przez trzysta lat kościół przeżywał swoją świetność jako budowla gotycka, potem został przebudowywany przez Jana Baptystę Wenecjanina w stylu renesansowym, aby ostatecznie przyjąć wystrój barokowy. W pierwszym okresie istnienia posiadał 22 ołtarze boczne i wieniec kaplic. Na początku XVII wieku zbudowano przy świątyni wolno stojącą dzwonnicę. Na początku XVIII wieku wskutek wojen, pożarów i innych nieszczęść stan kościoła był bardzo zły. W 1723 roku wysoki szczyt fasady zrównano ze ścianami bocznymi. Skrócono korpus, zamurowano dawne wejście (od strony Wisły), istniejące od ponad 400 lat i zrobiono nowe (od strony Rynku) usunięto boczne kaplice, nadając świątyni styl późnobarokowy. 4 października 1732 roku fara stała się kolegiatą Św. Bartłomieja, przeniesioną tutaj z kolegiaty św. Michała. Do kolegiaty przeniesiono też Kapitułę Kolegiacką Św. Michała. W 1772 roku zakończono przebudowę kościoła i dokonano rekonsekracji kolegiaty.

Obecnie jest to jednonawowa budowla z wnękami, w których stoją boczne ołtarze. Na uwagę w kościele zasługuje marmurowy ołtarz główny, który został tu przeniesiony w 1856 ze zlikwidowanego kościoła św. Wojciecha. W 1819 roku Arcybiskup Franciszek Malczewski dokonał likwidacji kapituły, jednocześnie odbierając tytuł kolegiaty. W latach 1939-40 według projektu Władysława Drapiewskiego wykonano polichromię.

Na terenie parafii św. siostra Faustyna Kowalska w 1931 roku miała otrzymać pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego, a Sługa Boża, Matka Józefa Hałacińska, otworzyła pierwszy dom zakonny sióstr Pasjonistek. 18 listopada 2006 roku jej ciało zostało uroczyście przeniesione do kościoła. 

W styczniu 2006 roku w czasie prac konserwatorskich pod prezbiterium fary znaleziono dwie olbrzymie krypty pochodzące prawdopodobnie z pierwszego okresu funkcjonowania kościoła. W październiku 2007 roku odkryto pierwotne wejście do świątyni, znajdujące się na miejscu obecnego prezbiterium, oraz gotycko-renesansowe okna z XVI wieku. W latach 2013-14 staraniem obecnego proboszcza przeprowadzono rewitalizację zabytkowej kolegiaty, dokonując remontu generalnego. Podczas prac odkryto m.in. rozetę, która widniała nad pierwotnym wejściem do świątyni.

2 kwietnia 2015 roku biskup płocki Piotr Libera wydał dekret przywracający kapitułę św. Michała Archanioła jednocześnie podnosząc kościół farny do rangi kolegiaty, jako votum na 940-lecie Diecezji Płockiej. Kapituła skupia 12 księży (tylu, ile było Apostołów), 3 prałatów i 9 kanoników gremialnych. 

Płock jest położony na prawym brzegu Wisły, około 100 km na północny-zachód od Warszawy. Świątynia znajduje się 100 metrów na zachód od Starego Rynku. 

Zdjęcia wykonano w maju 2017 roku.

  • Fasada

  • Dzwonnica

  • Widok od strony Wisły

  • Nawa

  • Nawa i wnęki z bocznymi ołtarzami