Pierwszy kościół w Pogódkach powstał jeszcze przed 1258, w którym to roku książę Sambor II ufundował tu klasztor cystersów. Zakonnicy nie byli jednak zadowoleni z miejsca, jakie im przydzielono, dlatego w 1274 roku książę Mściwój II zmienił lokację na Pelplin, gdzie cystersi prowadzili działalność gospodarczą do 1823 roku, kiedy to władze zaborcze skasowały klasztor. Drewniana świątynia po wyprowadzce zakonników stała nieużywana, gdyż miejscowością parafialną był Koźmin.

W latach 1701–15 wzniesiono nową, obecną, murowaną, barokową świątynię, o której można powiedzieć, że jest najpiękniejszym wiejskim kościółkiem na Kociewiu. Ten drewniany rozebrano w 1723 roku. W 1748 roku do Pogódek wrócili cystersi. Obecny, murowany z cegły kościół pw. Apostołów Św. Piotra i Pawła jest budowlą jednonawową z transeptem. Do czasów współczesnych nie był przebudowywany, jedynie w latach 80-tych XIX wieku podwyższono wieżę i przykryto ją hełmem. Wnętrze świątyni ma jednorodny barokowo-rokokowy charakter. Nawę przykryto drewnianym stropem, na którym umieszczono pięć wielkich malowideł na płótnie z końca XIX wieku. Transept wieńczą sklepienia gwiaździste i krzyżowe.

Wyposażenie kościoła zostało wykonane przez lokalne ludowe warsztaty związane z opactwem w Pelplinie. Na uwagę zasługuje ołtarz główny z patronami świątyni, ołtarze boczne (Wniebowzięcia Matki Boskiej, Chrystusa ukrzyżowanego, św. Jana Nepomucena, św. Bernarda z Clairvaux oraz Chrzest w Jordanie) – razem sześć ołtarzy, a także ambona, chrzcielnica, konfesjonały, ławy. Interesujące są też XVIII-wieczne rzeźby aniołów umieszczone na balustradzie chóru muzycznego. Część wyposażenia przeniesiono ze starego, drewnianego kościoła. Jest to m.in. kamienna kropielnica znajdująca się w kruchcie, a także XV-wieczna figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem ustawiona na tabernakulum ołtarza głównego.

Pogódki są położone 45 km na południowy-zachód od Gdańska, 9 km na zachód od Skarszew, przy lokalnej drodze do Starej Kiszewy.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2021 roku.

  • Elewacja północna

  • Wieża

  • Lista parafian poległych na frontach II wojny światowej

  • Nawa

  • Ołtarz główny

  • Elewacja wschodnia