Kościół p.w. Świętej Katarzyny Panny i Męczenniczki w Potulicach został zbudowany w 1728 roku z fundacji Aleksandra Samuela Biegańskiego sędziego kcyńskiego. Powstała wówczas drewniana, jednonawowa świątynia o konstrukcji zrębowej. Od frontu postawiono wieżę konstrukcji słupowej zwieńczoną baniastym hełmem gontowym z latarnią z kruchtą w przyziemiu. Rokokowy ołtarz główny pochodzący z około 1778 roku umieszczono w węższym od nawy, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Strop nad nawą jest płaski z faset. Chór muzyczny został wsparty na dwóch słupach z prospektem organowym z około 1730 roku. Poza ołtarzem głównym wewnątrz znajdują się dwa późnobarokowe ołtarze boczne z około 1728 roku. W świątyni znajduje się również ambona, konfesjonał i ławki rokokowe z XVIII wieku, oraz kamienna chrzcielnica barokowa w kształcie kielicha z 2 połowy XVII wieku. Całość została nakryta jednokalenicowym, gontowym dachem z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią.

Przy kościele stoi drewniana, nie oszalowana dzwonnica kryta daszkiem dwuspadowym. W 1778 roku kościół był remontowany i uposażony staraniem Franciszka Biegańskiego. Około 1856 roku do północnej ściany świątyni dostawiono murowaną kaplicę dla rodziny Biegańskich, wzniesioną w stylu neobarokowym, nakrytą kopułą i zwieńczoną wieżyczką z latarnią. Wokół kościoła można napotkać: kaplicę grobowca rodziny Biegańskich z około 1856 roku – byłych właścicieli wsi Potulice; kaplicę grobowca rodziny Nieżychowskich – byłych właścicieli pobliskiej wsi Żelice; grób Leona Koszutskiego – kapitana Wojsk Polskich (zm. 1951 r.); grób Ludwika Ruteckiego – ostatniego przeora o.o. Cystersów w Wągrowcu a także grób Thedory z Wilczyńskich Lipskiej – należącej do rodziny, która przed Żelichowskimi była w posiadaniu wsi Żelice.

W parku krajobrazowym nieopodal kościoła stoi klasycystyczna tzw. świątynia grecka, zbudowana na początku XIX wieku.

Potulice są położone około 7 km na północny-wschód od Rogoźna, przy lokalnej drodze do Żelic.

Zdjęcia wykonano w maju 2015 roku.

  • Widok ogólny

  • Elewacja południowa

  • Widok od tyłu

  • Widok od drogi

  • Kaplica Biegańskich

  • Grobowiec Nieżychowskich

  • Klasycystyczna świątynia