Tak zwany klasycystyczny pałac Marynki został wzniesiony w latach 1790-94 wg projektu Christiana Piotra Aignera jako prezent ślubny dla Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej, córki Izabelli i Adama Czartoryskich.

Jest to piętrowa budowla wzniesiona na planie prostokąta z attyką ożywioną festonami, kryjącą dach. Dominującym akcentem klasycystycznej elewacji pałacu jest koryncki portyk wgłębny. We wnętrzu niektóre komnaty zachowały dawny wystrój, jednak większość po licznych przebudowach straciła swój klasycystyczny charakter.

Maria Wirtemberska w pałacu prawie że nie mieszkała, zaraz po wybudowaniu został on zdewastowany przez wojska rosyjskie. Po odbudowie w 1800 roku w rezydencji umieszczano przeważnie gości. Obecnie w pałacu mieści się oddział pszczelarstwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. 

Puławy są położone 43 km na północny-zachód od Lublina, przy drodze nr 12 do Radomia. Pałac Marynki znajduje się w centrum miasta, na południe od pałacu Izabelli, przy ul.Głębokiej.

Zdjęcie wykonano w maju 2008 roku.

  • Elewacja frontowa