Rokokowy pałac w Radzyniu Podlaskim powstał z przebudowy starszego założenia w połowie XVIII wieku z inicjatywy księcia Eustachego Potockiego i jego żony Marii Kątskiej. Projekt pałacu wykonał Jakub Fontana, architekt włoskiego pochodzenia.

Rezydencja została zbudowana w kształcie podkowy: od głównego korpusu biegną w kierunku południowym, po stronie wschodniej i zachodniej, dwa skrzydła. Korpus główny i oba skrzydła okalają dziedziniec, zamknięty od strony południowej murem i żelazną rzeźbioną bramą. W środkowej części obu skrzydeł znajdują się bramy wjazdowe, nad którymi wznoszą się wieże. Nad bramami umieszczono herby Kątskich – Brochwicz i Potockich – Pilawa, oraz figuralne rzeźby Jana Chryzostoma Redlera. Bogatą dekorację posiada środkowa część pałacu od strony dziedzińca, którego centralnym punktem są dwa rokokowe kartusze z inicjałami MK i EP (Maria Kątska i Eustachy Potocki). Niezwykle bogata była dekoracja pomieszczeń pałacowych, która została zniszczona w rezultacie podpalenia pałacu przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 roku oraz niemieckie w 1944 roku. Do pałacu od północy przylega zadbany park krajobrazowy, w którym znajduje się pałacowa oranżeria.

Na przełomie XVIII i XIX wieku na krótko właścicielem rezydencji był ks. Stanisław Staszic a następnie Anna Sapieżyna, która w 1824 roku sprzedała dobra Czartoryskim. W 1834 roku majątek kupiła rodzina Korwin-Szlubowskich i w ich rękach pałac był do 1920 roku, kiedy to Stanisław Korwin-Szlubowski przekazał go na własność Państwu Polskiemu. W okresie międzywojennym mieściły się w nim urzędy administracji państwowej. W czasie okupacji w pałacu gospodarowała niemiecka administracja. Uciekające w lipcu 1944 roku oddziały niemieckie podpaliły pałac powodując ogromne zniszczenia. W latach sześćdziesiątych pałac został odbudowany z przeznaczeniem na siedzibę instytucji powiatowych, które nie bardzo troszczyły się o jego konserwację i jego stan znacznie się pogorszył. W 1980 roku przeprowadzono gruntowny remont rezydencji. W odremontowanych pomieszczeniach znalazły siedzibę różne instytucje kulturalne oraz sąd.

Radzyń Podlaski jest położony 60 km na północ od Lublina, przy drodze nr 19 do Białegostoku. Pałac znajduje się w centrum miasta.

Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku.

 • Widok od południa

 • Południowa brama zamykająca dziedziniec

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Korpus główny

 • Korpus główny

 • Kartusze herbowe na korpusie

 • Rzeźba Heraklesa

 • Dziedziniec

 • Skrzydło z bramą zachodnią

 • Brama wschodnia

 • Brama wschodnia od zewnątrz

 • Kartusz herbowy nad bramą

 • Rzeźba Heraklesa

 • Brama zachodnia od zewnątrz

 • Widok od ulicy

 • Widok od zewnątrz

 • Elewacja tylna

 • Elewacja tylna

 • Szczyt ryzalitu tylnego

 • Elewacja tylna skrzydła

 • Elewacja tylna skrzydła

 • Elewacja tylna skrzydła