Bezstylowy dworek w Roszczycach został wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku, przez ówczesnych właścicieli majątku – Retzlafów. 

Jest to skromna parterowa rezydencja, na planie mocno wydłużonego prostokąta, nakryta dachem naczółkowym. Jedyną jej ozdobą jest tylko maleńki, klasycystyczny portal wejściowy, usytuowany w elewacji frontowej. Na osi dworu stoi także parterowa oficyna o dachu mansardowym, zaś oba budynki łączy niska przybudówka. Po wschodniej stronie dworu otwiera się przestronny dziedziniec gospodarczy, z nielicznymi budynkami pofolwarcznymi u boków. Z drugiej strony rezydencję otacza park o powierzchni 3 ha.

Niestety nie znalazłem nigdzie informacji o historii założenia, ani o jego właścicielach. Obecnie dworek i oficyna należą do dwóch różnych właścicieli.

Roszczyce są położone 7 km na północny-wschód od Wicka, przy lokalnej drodze do Ulinii.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2013 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa - w głębi oficyna

  • Elewacja tylna z gankiem

  • Elewacja tylna

  • Oficyna