Barokowy dwór we wsi Rudze zbudowany został pod koniec wieku XVIII przez Jana Bibersteina Starowieyskiego, burgrabiego krakowskiego.

Jest to budowla murowana z cegły i otynkowana, założona na planie prostokąta, z trzema wydatnymi ryzalitami od ogrodu i płytkim ryzalitem pozornym na osi elewacji frontowej (zachodniej). Parterowa rezydencja posiada nadbudowane na przełomie XIX i XX wieku facjaty w ryzalitach środkowych. W trójkątnym szczycie facjaty frontowej, zakończonym ząbkowaniem, umieszczono herb Bobrowskich – Jastrzębiec. Podobny herb znajduje się na żeliwnej balustradzie balkonu, który znajduje się w ryzalicie frontowym na wysokości gzymsu kordonowego. Balkon, niegdyś nadwieszony, został wsparty na czterech metalowych, ozdobnie wyginanych wspornikach, a obecnie, po ostatniej przebudowie wsparty na dwóch kolumienkach. Obiekt posiada ujęte pilastrami lub lizenami zaokrąglone narożniki wszystkich części budowli oraz szeroki profilowany gzyms podokapowy. Układ wnętrza pierwotnie dwutraktowy, w częściach ryzalitowych trzytraktowy. Na osi budynku znajdowała się sień i salon, a po obu stronach po dwa pokoje, flankowane mniejszymi pomieszczeniami. W drugiej połowie XX wieku wnętrza przekształcono, przystosowując je do funkcji placówki szkolnej. Całość jest nakryta czterospadowym dachem z blachy falistej. Od strony północnej znajduje się niski budynek, współczesny dworowi, mieszczący dawniej kuchnię i mieszkanie służby. 

Po Starowieyskich dziedzicami majątku byli hrabiowie Bobrowscy herbu Jastrzębiec, którzy z końcem wieku XIX odsprzedali wieś Władysławowi Heradinowi. Na początku XX wieku właścicielem dóbr była rodzina Chrząszczów z sąsiednich Graboszyc, a ostatnią właścicielką dworu była Rozalia Penkala. W roku 1945 majątek został rozparcelowany. Do końca lat 90-tych XX wieku we dworze siedzibę miała szkoła podstawowa. Obecnie stanowi własność prywatną, został adoptowany na cele agroturystyki.

Rudze są położone 2 km na południe od Zatora, przy drodze nr 28 do Wadowic.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2014 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Herby dawnych właścicieli

  • Wnętrza dworu

  • Wnętrza dworu