Monastyr Sinaia wybudowany został w latach 1690-95 z inicjatywy Michała Cantacuzino (brat wołoskiego hospodara Serbana Cantacuzino), który to szczęśliwie powrócił z pielgrzymki do monastyru św. Katarzyny na półwyspie Synaj. Na początku swojego istnienia klasztor ten miał pełnić jedynie funkcję pustelni z kilkoma celami dla mnichów. Całość otoczona została (nieistniejącymi obecnie) potężnymi murami obronnymi. Wkrótce cała osada, zwana wcześniej Izvorul (Źródło), przejęła nazwę klasztoru. 

W kolejnych wiekach monastyr był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. W latach 1842-46 na polecenie hospodara Gheorghe Bibescu pośrodku klasztornego dziedzińca zbudowano nową, większą cerkiew, ale do dzisiaj zachowała się przy murze klasztornym pierwotna świątynia zdobiona oryginalnymi freskami. Budowla ta utrzymana jest w klasycznym bizantyńskim stylu i wieńczy ją majestatyczna kopuła z dwiema wieżami dzwonniczymi. Wewnątrz świątyni podziwiać możemy XVII wieczny freski wykonane przez słynnego Parvu Mutu. Na terenie klasztoru znajduje się także muzeum w którym znajduje się pochodzący z 1688 roku pierwszy wydrukowany w Rumunii egzemplarz Biblii.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2016 roku.

 • Widok ogólny

 • Elewacja boczna

 • Elewacja tylna i boczna

 • Elewacja tylna i boczna

 • Freski na elewacji

 • Freski na elewacji

 • Elewacja frontowa i boczna

 • Główne wejście

 • Główne wejście

 • Ikonostas

 • Ikonostas

 • Wnęka nad ikonostasem

 • Nawa

 • Dzwonnica

 • Budynek klasztoru

 • Budynek klasztoru

 • Stylizowane okno

 • Budynek klasztoru

 • Budynek klasztoru

 • Budynek klasztoru