Niestety nie znalazłem nigdzie informacji o historii ani o właścicielach dworu w rybkach. Przypuszczalnie wieś związana jest ze szlacheckim rodem Rybków (Repken, Ripke, Ropke). Co najmniej od 1507 roku (akt lenny wystawiony przez księcia szczecńskiego Bogusława X) Rybki należały do Lęborka i były terenem leśnym oddanym w użytkowanie dla tego miasta. W opisie z 1713 roku mówi się o miejskim (lęborskim) folwarku w Rybkach. W marcu 1896 roku landtag prowincji szczecińskiej postanowił nabyć Rybki i włączyć je do terenów nowo powstałego zakładu dla nerwowo i psychicznie chorych. Rybkowie, domniemani pierwotni posiadacze Rybek, źródłowo dotrwali w powiecie lęborskim do połowy XVIII wieku. W czasach Polski Ludowej, przez szereg lat, Rybki były gospodarstwem szkoleniowym Technikum Rachunkowości Rolnej w Lęborku, a następnie zakładem rolnym Państwowego Gospodarstwa Rolnego Lębork.

Założenie składa się z piętrowego dworu wzniesionego na planie litry T, chlewni, spichlerza z oborą i 3 domów robotników folwarcznych.

Rybki są położone 3 km na południe od Lęborka, po wschodniej stronie drogi nr 214 do Cewic. Dwór pod nr 1 znajduje się po wschodniej stronie drogi (ok 500 m), za zakładem produkcyjnym.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Dwór

  • Zabudowa gospodarcza

  • Stodoła na terenie zakładu, w głębi dwór