Zamek w Ryczowie został wzniesiony prawdopodobnie w końcu XIV wieku. Większość historyków uważa, że jego fundatorem był Kazimierz Wielki, w okresie tworzenia warowni jurajskich. Na trudno dostępnym jurajskim ostańcu powstała budowla na planie czworoboku z wejściem po drewnianym moście od wschodu. Do podnóża ostańca od północy przylegał niewielki dziedziniec o wymiarach 15 x 20 m otoczony fosą i wałem ziemnym. Wjazd na dziedziniec prowadził od północy. Strażnica funkcjonowała jeszcze w XV wieku. Odtworzenie dziejów Ryczowa natrafia na poważne trudności wynikające ze skromnych przekazów pisanych. W latach 60-tych XX wieku relikty zamku zostały zabezpieczone. Do dziś zachowały się niewielkie fragmenty murów obwodowych na ostańcu, oraz pozostałości wału ziemnego.

         Ryczów jest położony 6 km na południowy-wschód od Ogrodzieńca. Relikty zamku znajdują się na południe od wsi.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2004 roku.

  • Skalny ostaniec

  • Skalny ostaniec

  • Relikty strażnicy

  • Relikty strażnicy

  • Skalny ostaniec z reliktami muru