Pierwsza wzmianka o kościele pw. św. Stanisława biskupa i Męczennika w Sarbiewie pochodzi z roku 1411. Jak podają dokumenty wizytacyjne z 1693 roku świątynia była konsekrowana w 1522 roku. Był to drewniany kościół o konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, posadowiony na podmurówce kamienno – cementowej. Świątynia składała się z prostokątnej nawy o ściętych od zachodu narożach i węższego prezbiterium zamkniętego trójboczną zakrystią, nad którą znajdowała się loża otwarta ku prezbiterium. Do nawy od zachodu i południa dostawiono dwie kruchty. Trójnawowe wnętrze rozdzielone trzema parami słupów, przykryto płaskim stropem belkowym. Nad głównym wejściem usytuowano chór muzyczny z balustradą tralkową, wsparty na dwóch słupach. Całość nakrywają dachy dwuspadowe kryte blachą cynkową, z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę, na kalenicy. Długość kościoła 25,38m. 2,90m, (kruchta) Szerokość 11,10 m. (nawa) i 9,10 m. (prezbiterium). We wnętrzu znajduje się neobarokowy ołtarz główny z początku XX wieku z użyciem późnobarokowych fragmentów i rzeźb z ok. połowy XVIII wieku świętych Stanisława i Mikołaja po bokach, oraz aniołków na odcinkach gzymsu. W polu głównym obraz Matki Boskiej Śnieżnej z początku XVIII wieku, a za nim św. Stanisława biskupa i męczennika. U góry obraz św. Kazimierza Królewicza. Po bokach znajdują się dwa ołtarze eklektyczne o bliźniaczej budowie.

Kościół został gruntownie wyremontowany około 1757 roku. Wtedy wystawiono sygnaturkę i prawdopodobnie zmieniono pokrycie dachu. Kolejny remont przeprowadzono w 1838 roku, co zostało udokumentowane napisem na belce sufitowej w prezbiterium: „R 1838 reperowany Kosiński cieśla”. W latach 1859-62 prowadzono dalej prace remontowe. Wtedy ściany kościoła wzmocniono lisicami i oszalowano. W czasie kolejnego remontu przeprowadzonego w latach 1908 -1912 dobudowano kruchtę zachodnią. W roku 1962 kościół zelektryfikowano położono nową podłogę i pomalowano. W roku 1981 rozpoczęto kolejny remont generalny kościoła. W ramach tego remontu prowadzonego pod opieką ks. Stanisława Czyża kościół podniesiono, wymurowano podmurówkę kamienną, wymieniono podwaliny, wykonano flekowanie i impregnację ścian i więźby dachowej, odeskowano kościół wewnątrz i na zewnątrz, przykryto dach blachą cynkową, zrobiono nowy sufit, podłogę w prezbiterium, zrobiono nowe okna przywracając im pierwotny kształt, przywrócono belkę tęczową z rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego. W 1999 roku kościół zaimpregnowano, natomiast w roku 2001 wyposażono go w ławki i nowe konfesjonały. Rok później wyremontowano posadzkę w prezbiterium, wymieniono instalację elektryczną i nagłośnienie.

Sarbiewo jest położone 9 km na północ od Płońska i 1 km na wschód od drogi nr S7.

Zdjęcia wykonano w marcu 2019 roku.

  • Widok ogólny

  • Widok ogólny

  • Plebania