Renesansowy dwór w Ścinawce Dolnej został zbudowany około 1590 roku z fundacji Donatha von Donig, być może z wykorzystaniem części murów starszej budowli.

Jest to murowana, trzyskrzydłowa budowla z wzniesiona na planie litery C. Budynki są dwukondygnacyjne o elewacjach ozdobionych wolutowymi szczytami. W skrzydle zachodnim umieszczono niesymetrycznie wydatny jednoosiowy ryzalit zwieńczony szczytem wolutowym. W częściowo zachowanym skrzydle północnym znajduje się wczesnobarokowy portal wejściowy z lat dwudziestych XVII wieku. Mimo przebudów zachowały się renesansowe obramienia okienne, fragmenty dekoracji sgraffitowej na elewacjach oraz sklepienia w salach parteru.

W kolejnych stuleciach rezydencja często zmieniająca właścicieli była wielokrotnie przebudowywana, m.in. w 1620 roku, w 1750 roku oraz drugiej połowie XIX wieku. Między innymi majątek należał do : Johanna Hofera von Hofenberga; barona von Stillfrieda; rodziny von Hemm; rodziny von Magnis; Theodora von Zedlitz-Neukirch i ponownie rodziny von Magnis, która była właścicielem do 1945 roku. Dwór przetrwał drugą wojnę światową bez uszkodzeń, jednak w 1948 roku był w znacznym stopniu zdewastowany. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia rezydencję wyremontowano. Była ona wówczas własnością miejscowego PGR-u. Niestety w trakcie remontu zatarto część cech stylowych zabytku. Obecnie dwór znajdujący się w rękach prywatnych pełni funkcję budynku mieszkalnego i można go zobaczyć tylko z zewnątrz. Dawna rezydencja jest zaniedbana, odpadają tynki, w tym z dekoracją sgraffitową, niszczeją gzymsy. Budynek wymaga pilnego generalnego remontu.

Ścinawka Dolna jest położona 14 km na południe od Nowej Rudy, przy drodze nr 386 do Kłodzka. Dwór znajduje się w centrum wsi po prawej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2007 roku.

  • Widok ogólny

  • Elewacja tylna

  • Skrzydło boczne

  • Jednoosiowy ryzalit

  • Renesansowy potral