Kościół św. Stanisława Kostki w Sianowie został zbudowany w dwóch etapach.  Na przełomie XV/XVI wieku wzniesiona została późnogotycka ceglana wieża, dostawiona do murowanego kościoła z połowy XIV wieku. Pierwotna świątynia była salowa, z trójbocznym prezbiterium oraz wieżą nakrytą dachem dwuspadowym, zwieńczona hełmem  z latarnią, którą przebudowano w 1665 roku.

Średniowieczna nawa została zniszczona w trakcie wojny siedmioletniej (1756-63). Obecnie istniejąca szachulcowa (ryglowa) nawa powstała w 1793 roku, na planie zbliżonym do średniowiecznej świątyni, do której przeniesiono historyczne wyposażenie. Datowanie ryglowej nawy potwierdzają historyczne plany oraz ołowiana płyta inskrypcyjna z datą „MDCCLXXXXIII”.  Nawę nakryto drewnianym, belkowanym sklepieniem. W XIX wieku przebudowano wnętrze oraz ufundowano dzwony i organy. W 1906 roku utworzono samodzielną parafię w Sianowie, a w następnych latach przeprowadzono remont kościoła. Po 1945 roku kościół był kilkakrotnie remontowany w obrębie ścian, dachu, wieży oraz wystroju i wyposażenia wnętrza.

Obecna świątynia jest obiektem orientowanym, salowym z trójbocznie zamkniętym prezbiterium (o wymiarach całkowitych nawy 26,9 x 9,7 m) oraz czterokondygnacyjną wieżą (na podstawie prostokąta o wymiarach 6 x 5,5 m) zwieńczoną hełmem z latarnią. Przy ścianie północnej ustawiony niewielki przedsionek (2,2 x 1,6 m). Główne wejście do kościoła znajduje się w zachodniej ścianie wieży. Najcenniejsze elementy wyposażenia to: gotycki, drewniany krucyfiks (XIV/XV wiek), renesansowy ołtarz główny z 1632 roku oraz późnorenesansowy ołtarz boczny, ambona z figurą Mojżesza i chrzcielnica. Nad wejściem do świątyni umieszczony jest kamień młyński.

Kościół pw. św. Stanisława Kostki zlokalizowany jest w zachodniej części miasta, po południowej stronie ul. Kościelnej. Sianów jest położony 9 km na wschód od Koszalina, przy drodze nr 6 do Sławna.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2020 roku.

 • Wieża

 • Kamień młyński nad wejściem

 • Elewacja południowa

 • Widok od wschodu

 • Latarnia na wieży

 • Elewacja północna

 • Przedsionek

 • Elewacja północna

 • Nawa

 • Belkowany strop

 • Ołtarz i ambona

 • Chór

 • Reper – znak geodezyjny wysokościowy