Budowę murowanego zamku w Sławkowie rozpoczęto prawdopodobnie w roku 1280 z fundacji biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa. W 1283 roku prace zostały przerwane z powodu uwięzienia i odebrania własności biskupowi przez księcia Leszka Czarnego. W roku 1284 książę i biskup zawarli ugodę i dzięki odszkodowaniu, budowę zamku wznowiono. Jego wielkość i rozmach projektu została jednakże ograniczona przez Leszka Czarnego oraz przez ówczesne prawo dotyczące zakazu budowy zamków przez feudałów świeckich i duchownych. Warownię usytuowano na stoku wzniesienia opadającego w kierunku Białej Przemszy. Miała ona za zadanie bronić dostępu do miasta od strony Krakowa. Kompleks obronny został założony na planie nieregularnego prostokąta o wymiarach 124 x 90 x 75 x 90 metrów. Mury obronne o grubości 2-3 metrów i wysokości 6-7 metrów, zostały wzniesione z kamieni dolomitowych. W odcinku południowo-wschodnim muru obwodowego istniała otwarta do wewnątrz baszta, o wymiarach 6,5 x 11 metrów, wysunięta przed lico obwodu, którą pod koniec XIII wieku przekształcono w wieżę mieszkalno-obronną. Po przebudowie wieża miała wymiary 11 x 12 metrów i była otoczona fosą i wałem. Podobna baszta istniała przy północno-wschodnim odcinku murów obwodowych. Jeszcze w XIII wieku do północnej ściany wieży dostawiono aneks o wymiarach 3 x 3 metry, oraz po zachodniej stronie wieży wzniesiono budynek bramny o wymiarach 7 x 9 metrów.

         Pierwsza wzmianka o zamku w Sławkowie pochodzi z około 1289 roku, kiedy to Henryk IV Probus podczas wyprawy na Kraków zajmuje go, oraz zamek w Pieskowej Skale i oddaje je w zarząd burgrabiemu Henrykowi z Woszowa. W roku 1291 oba zamki nadane zostały królowi Czech Wacławowi II jako lenno. Następcą biskupa Pawła był Jan Muskata, który rozbudował zamek, otaczając go wałem ziemnym i fosą. W 1433 i 1434 roku dwa najazdy husyckie spowodowały uszkodzenie warowni. W 1455 roku zamek został zniszczony przez nieopłacone zaciężne oddziały Morawianina Jerzego Stosza z Olbrachtowic oraz Mikołaja Świeborowskiego, walczące u boku Kazimierza Jagiellończyka przeciwko Krzyżakom. Zamek nie został już odbudowany, a biskupi przenieśli swoją siedzibę do pobliskiego dworu. Do dziś zachowały się  zakonserwowane mury przyziemia wieży mieszkalnej, odsłonięte w wyniku prac archeologicznych w latach 1982-94.

         Sławków jest położony 10 km na wschód od Dąbrowy Górniczej, po prawej stronie drogi nr 94 do Olkusza. Ruiny zamku biskupów krakowskich znajdują się między ulicami Browarną, Garncarską i Zamkową.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2010 roku.

  • Relikty wieży i murów

  • Relikty wieży

  • Relikty wieży

  • Relikty wieży i murów

  • Relikty wieży