Zamek Likava w Likawce (słow-Likavka) został zbudowany na przełomie lat 30-40 XIV wieku przez żupana Donćy. Po wojnie w latach 1397-99 został zajęty przez króla Zygmunta Luksemburskiego, który w 1406 roku przekazał go żupanowi liptowskiemu Mikulasovi Garovi. W latach 1431-34 został zajęty i użytkowany przez husytów.

Od 1435 roku zamkiem władał ród Hunyady, którzy go rozbudowali, dobudowując zamek dolny. Następnie warownia była w rękach rodu Zapolya, a od 1533 roku właścicielem został Ludovit Perky, który przebudował zamek w stylu renesansowym. Wysokość ścian zamkowych sięga miejscami 36 m. Stropy na wyższych piętrach były drewniane, a okna przeszklone. Największy rozkwit warowni, to lata gdy zamek był w rękach rodu Thokoly. Poszerzono wtedy system fortyfikacyjny o wieniec baszt na dolnym zamku i wybudowano studnię, do której wiedzie tunel wykuty w skale.

W 1670 roku po krótkim oblężeniu zamek zostaje zdobyty przez wojska cesarskie i zamieniony na więzienie i koszary. W 1707 roku w czasie powstania na rozkaz księcia Franciszka II Rakoczego warownia zostaje częściowo wyburzona i rozebrana i od tego czasu pozostaje w ruinie. 

Likavka jest położona 3 km na północ od Rużomberoka, przy drodze nr 59 do Dolnego Kubina. Ruiny zamku znajdują się na wysokim wzgórzu dobrze widoczne z szosy, po jej prawej stronie.

Zdjęcia wykonano w lutym 2008 roku. 

  • Widok ogólny