Prawa miejskie otrzymał Rużomberok w 1318 roku. W 1433 roku miasto zostało spalone przez husytów. Rozwój miasta wynikał głównie z jego położenia na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Od swego powstania, aż do połowy XIX wieku miasto należało do dominium zamku Likava. W XVIII wieku w Rużomberoku powstał pierwszy zakład przemysłowy – papiernia. Następnie powstało również wiele innych przedsiębiorstw przemysłowych i w efekcie miasto stało się jednym z większych ośrodków przemysłowych i finansowych na Słowacji.

W XIX wieku Rużomberok stał się jednym z głównych ośrodków słowackiego odrodzenia narodowego. W mieście działał ksiądz Andrej Hlinka, duchowy przywódca słowackich autonomistów.

Miasto nie posiada znaczących zabytków. Warto zwiedzić kościół parafialny św. Andrzeja, zbudowany w XVI wieku, w którym proboszczem był Andrej Hlinka. W kościele znajduje się jego mauzoleum. Obok kościoła znajduje się ładny ratusz. Oba zabytki znajdują się w centrum miasta na wzgórzu, przy placu A.Hlinki. Na prawym rogu ratusza wystawiono w 1937 roku popiersie szkockiego naukowca R.W. Seton-Watsona, obrońcy narodu słowackiego. Rużomberok obecnie to senne miasteczko, mocno zanieczyszczone przemysłem. 

Miasto jest położone w Kotlinie Liptowskiej u ujścia Revucy do Wagu. Leży ono na skrzyżowaniu ważnych dróg : nr 59 z Chyżnego do Bańskiej Bystrzycy i nr 18 z Żyliny do Preszowa.

Zdjęcia wykonano w lutym 2008 roku. 

  • Ratusz

  • Ratusz

  • Kościół św.Andrzeja

  • Popiersie R.W. Seton-Watsona

  • Tablice informacyjne