Zamek Spiski został zbudowany na wapiennej górze o wysokości 634 m n.p.m., górującej nad miejscowością Spisske Podhradie (Spiskie Podgrodzie). Pierwotna budowla wzniesiona na przełomie XI – XII wieku składała się z otoczonej murami kamiennej wieży, która została zniszczona w pierwszej połowie XIII wieku najprawdopodobniej przez ruchy tektoniczne w tym rejonie.

Zaraz potem wzniesiono nową wieżę, zachowaną do dziś, oraz romański pałac prepozyta. W 1241 roku zamek był oblegany przez Tatarów, którzy nie zdołali go jednak zdobyć. Na przełomie XIII i XIV wieku warownia została poważnie zniszczona w czasie walk o koronę węgierską. W połowie XIV wieku od zachodniej strony zamku wzniesiono nowe obronne przedzamcze.

W 1443 roku zamek został zdobyty przez Jana Jiskrę z Brandysa, który go rozbudował do obecnych rozmiarów. W 1464 roku nowym właścicielem warowni został ród Zapolyów, którzy przeprowadzili generalną modernizację zamku. Między innymi przebudowali pałac, wznieśli nową kaplicę oraz podwyższyli i wzmocnili wieżę. Ostatnim właścicielem zamku z tego rodu był Jan Zapoyla, król węgierski.

W 1528 roku warownia została skonfiskowana przez Habsburgów, którzy wygrali walkę o tron węgierski z Zapolyami. W 1531 roku Habsburgowie podarowali zamek Aleksemu Thurzo. Nowi właściciele przebudowali warownię w stylu renesansowym. W 1636 roku po śmierci ostatniego potomka Thurzonów zamek przeszedł w ręce rodu Csakyów, którzy byli jego właścicielami do 1945 roku.

Na początku XVIII wieku rozpoczął się powolny upadek warowni. Csakyowie przenieśli się do nowych rezydencji zbudowanych w okolicach, przy wykorzystaniu materiałów budowlanych z rozbieranego zamku. W warowni pozostała jedynie jednostka wojskowa, która opuściła go po pożarze w 1780 roku. Od tej pory zamek popadł w całkowitą ruinę. Dopiero po II wojnie światowej przeprowadzono badania naukowe i przystąpiono do konserwacji oraz rekonstrukcji niektórych obiektów zamkowych. W 1983 roku ruiny udostępniono do zwiedzania. Spisski Hrad znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

Spisske Podhradie jest położone 40 km na wschód od Popradu, przy drodze nr 18 do Presova. Do zamku najłatwiej można się dostać (ok. 10 min) z parkingu do którego można dojechać od strony Hodkowców. Można również podejść szlakiem od Spisskego Podhradia, co zajmie nam około 1 godziny.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2004 roku. 

 • Widok ze Spiskiego Podgrodzia

 • Widok od zachodu

 • Widok od północy

 • Droga od parkingu

 • Brama wjazdowa

 • Dziedziniec zamku górnego

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Na dachu

 • Zamek dolny

 • Zamek górny - ruiny domów

 • W dole Spiskie Podgrodzie

 • Na wieży

 • Wnętrze

 • Wieża

 • W dole miasteczko

 • Widok od zachodu

 • Widok od zachodu