Na początku XI wieku Trenczyn leżał w granicach państwa Bolesława Chrobrego, po czym między rokiem 1017 a 1031 został przyłączony bdo Węgier, w granicach których pozostał przez kolejne 900 lat. W XIII wieku Trenczyn znajdował się w posiadaniu węgierskiego rodu Csesznekyich, któremu w 1302 roku król Wacław III odebrał gród i przekazał Mateuszowi Czakowi. Węgierski możnowładca uczynił zamek swą siedzibą rodową, a pod jego rządami Trenczyn przeżywał rozkwit. W 1412 roku król Zygmunt Luksemburski nadał miastu prawa wolnego miasta królewskiego. W XVIII wieku przebudowano miasto w stylu barokowym, a w XIX wieku nastąpił jego rozkwit związany z uprzemysłowieniem i doprowadzaniem linii kolejowych. W 1918 roku Trenczyn został utracony przez Węgry na rzecz nowo powstałej Czechosłowacji. Ocecnie miasto znajduje się w granicach Słowacji.

Pierwsza większa budowla obronna powstała tu dopiero pod koniec IX wieku. Jej zadaniem była ochrona zachodnich granic ówczesnego Królestwa Węgierskiego. Pod koniec XIII wieku nowym właścicielem zamku został słynny węgierski szlachcic i buntownik Mateusz Czak Trenczyński (Matúš Čák Trenčiansky). Oprócz Trenczyna władał on przeszło 30 okolicznymi warowniami i posiadał także potężne wpływy w państwie. Jego imieniem została nazwana jedna z wież zamkowych (Veža Matúšova). Na przełomie XV i XVI wieku nowym zamek przeszedł w ręce węgierskiego magnata Stefana Zápolyi. Polecił on gruntownie przebudować i ufortyfikować warownię, która w 1663 roku skutecznie oparła się Turkom. Pod koniec XVIII wieku zamek został strawiony przez pożar. Po tym wydarzeniu zaniedbany i opuszczony zaczął powoli popadać w coraz to większą ruinę. Większe prace konserwatorskie przeprowadzone zostały w dopiero w drugiej połowie XX wieku. Obecnie w pełni odrestaurowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających. W skład całego kompleksu zamkowego wchodzą m.in. Pałac Ľudovíta, Wieża Mateusza, Pałac Barbary, Pałac Zápolyi, blisko 80 metrowa Studnia Miłości, królewska Wieża Głodowa, baszta armatnia, Rotunda oraz lochy. W murach zamku znajduje się także muzeum. Obok zamku Spiskiego, warownia w Trenczynie zaliczana jest to największych tego typu budowli w środkowej Europie.

Trenczyn jest położony około 110 km na północ od Bratysławy, przy autostradzie D1 do Żyliny.

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w lipcu 1997 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

  • Zamek

  • Zamek

  • Widok z zamku na miasto

  • Kościół iklasztor pijarów

  • Kościół iklasztor pijarów

  • Kościół Narodzenia Marii Panny

  • Brama miejska

  • Herb miasta

  • Synagoga

  • Widok z miasta na zamek