Zamek w Zwoleniu (Zvolen) został wybudowany pod koniec XIV wieku według wzorów włoskich z polecenia króla Ludwika Węgierskiego, jako siedziba myśliwska. Jest to murowana budowla usytuowana na wzgórzu, wzniesiona na planie prostokąta.

Czworokąt murów z wewnętrznym dziedzińcem jest otoczony dodatkowym murem obronnym z międzymurzem. Wjazd prowadzi przez wieżę bramną usytuowaną od strony miasta. Na parterze znajdują się najcenniejsze pomieszczenia z kamiennym sklepieniem żebrowym, oświetlone wąskimi oknami szczelinowymi. We wschodnim skrzydle znajduje się pierwotnie gotycka, dwukondygnacyjna kaplica z przepięknymi portalami. W latach 1491-1510 nastąpiła pierwsza przebudowa w ramach której wbudowano zewnętrzne mury obronne. W 1548 roku następna przebudowa zmieniła styl zamku z gotyckiego na renesansowy. Podwyższono wtedy budowlę o jedno piętro, w narożach zbudowano wykuszowe wieżyczki, trzecie piętro zwieńczono attyką i zaopatrzono w otwory strzelnicze. Ostatnia duża przebudowa nastąpiła w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy to powstał strop kasetonowy w sali królewskiej z portretami 78 cesarzy rzymskich.

Warownia miała kilku właścicieli. Chętnie na nim przebywał król Maciej Korwin, następnie był własnością Jana Jiskry z Brandysa, a potem potężnego rodu Esterhazych, by w końcu trafić w ręce magnackiego rodu Thurzonów. Obecnie w zamku mieści się muzeum. 

Zwoleń jest położony u ujścia Slatiny do Hronu, 20 km na południe od Bańskiej Bystrzycy. Zamek znajduje się na wzgórzu w centrum miasta na końcu szerokiej, głównej ulicy.

Zdjęcia wykonano w lutym 2008 roku

 • Skrzydło północne

 • Baszta bramna

 • Skrzydło północne

 • Międzymurze

 • Baszta bramna i dziedziniec zewnętrzny

 • Dziedziniec wewnętrzny

 • Dziedziniec wewnętrzny

 • Krużganek dziedzińca

 • Międzymurze

 • Międzymurze

 • Międzymurze

 • Nadwieszona wieżyczka

 • Międzymurze z basztą

 • Kaplica

 • Przelot bramny

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło południowe

 • Narożnik południowo-zachodni

 • Skrzydło zachodnie