Gotycki zamek w Smoleniu został zbudowany w XIV wieku prawdopodobnie przez Jana Pileckiego jako siedziba rodowa Toporczyków-Pileckich. Warownia składała się z zamku górnego wzniesionego na szczycie skały (486 m n.p.m.), założonego na planie zbliżonym do owalu i dwóch podzamczy. Głównym elementem zamku górnego była cylindryczna wieża, zachowana obecnie do wysokości 16 m  i domu mieszkalnego położonego na wschód od wieży. Całość była otoczona murem obronnym biegnącym po krawędzi wzgórza. Podzamcze położone od strony wschodniej miało kształt pięcioboku  i stanowiło zaplecze gospodarcze. Obwiedzione murem obronnym miało wjazd od południowego-zachodu. Drugie podzamcze położone od zachodu, również otoczono murem obronnym z osobną bramą wjazdową. Budowla została wzniesiona z miejscowego kamienia wapiennego. 

         W XV wieku warownia przeszła w posiadanie Leliwitów, którzy przyjęli nazwisko Pileccy, synów Elżbiety Pileckiej i jej trzeciego męża Wincentego z Granowa herbu Leliwa. W 1570 roku Jan Pilecki sprzedał zamek biskupowi krakowskiemu Filipowi Padniewskiemu, a ten przekazał dobra swemu bratankowi Wojciechowi Padniewskiemu, który zamieszkał w folwarku położonym u stóp  zamku. W 1655 roku warownia została zdobyta, ograbiona i spalona przez Szwedów. Od tej pory fortalicja popadła w ruinę. Pod koniec XVIII wieku władze austriackie użyły kamienia z zamku do budowy komory celnej. Po II wojnie światowej odgruzowano zachowane mury i zabezpieczono je w charakterze trwałej ruiny. Obecnie ruiny stanowią część rezerwatu krajobrazowego „Góra Smoleń„.

         Smoleń jest położony 4 km na południe od Pilicy przy drodze nr 794 do Wolbromia. Ruiny znajdują się na górze po prawej stronie szosy.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2004 roku.

 • Wieża zamkowa

 • Zamek górny

 • Ruiny podzamcza

 • Ruiny podzamcza

 • Ruiny podzamcza

 • Ruiny podzamcza

 • Ruiny podzamcza

 • Ruiny podzamcza

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Zamek górny