Greckokatolicka cerkiew pw. Michała Archanioła w Smolniku została zbudowana w 1791 roku. Architektura cerkwi reprezentuje typ archaiczny tzw. bojkowski, którego jest jednym z dwóch (drugi w skansenie w Sanoku) zachowanych na terenie Bieszczad. Świątynia jest drewniana o konstrukcji zrębowej, trójdzielna o kwadratowych członach, oszalowana gontem. Dachy brogowe nakryte gontem, uskokowe, zostały zwieńczone trzema baniastymi latarniami.  Wewnątrz zachowała się polichromia oraz ikona obrazująca Wniebowstąpienie Matki Boskiej, datowana na 1748 rok. Po 1951 roku opuszczona. W 1969 roku wyremontowana i od 1973 służy jako kościół rzymskokatolicki.

Smolnik jest położony 12 km na południe od Czarnej Górnej przy drodze nr 896 do Ustrzyk Górnych. Cerkiew leży ponad 1 km. za współczesną zabudową wsi na wzgórzu po lewej stronie szosy. Można do niej dojechać ok. 300 m po betonowych płytach.  

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja wschodnia

  • Widok z przodu

  • Elewacja wschodnia

  • Elewacja zachodnia

  • Cmentarz

Nowe zdjęcia wykonane w sierpniu 2o17 roku.