Średniowieczny zamek w Sobowidzu został zbudowany w drugiej ćwierci XIV wieku jako siedziba krzyżackiego wójta. Brak badań terenowych uniemożliwia dokładniejszą analizę założenia. Znajdował się on na półwyspie jeziora i był otoczony fosą.

         Po wojnie polsko-krzyżackiej w 1410 roku został na krótko zajęty przez wojska Jagiełły. W 1459 roku został zniszczony przez gdańszczan. Na początku XVI wieku resztki zamku  były własnością wojewody malborskiego Jerzego Bażyńskiego, który chciał tu wybudować swoją siedzibę rodową. Potem był w ręku kolejnych dzierżawców, a w XVII wieku pełnił jeszcze rolę centrum starostwa niegrodowego z kaplicą. Ostatnim polskim starostą był Szymon Kicki. W XVIII wieku popadł w całkowitą ruinę, a w XIX wieku został rozebrany. Zostały tylko relikty murów i piwnic. Do dnia dzisiejszego zachował się fragment muru wzdłuż czytelnej nadal fosy. Na miejscu zamku stoi bezstylowy pałac z czerwonej cegły.

         Sobowidz jest położony 25 km na południe od Gdańska, 2 km w lewo od drogi nr 222 z Gdańska do Starogardu. Resztki zamku znajdują się w centrum wsi, po prawej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2007 roku.

  • Zachowany mur kamienny

  • Relikt fosy

  • Bezstylowy pałac

  • Bezstylowy pałac

  • Ozdobny szczyt budowli