Drewniano-ziemna warownia w Starym Dzierzgoniu była jednym z najstarszych założeń krzyżackich. Wzniesiono ją około 1234 roku na miejscu starszego grodu pruskiego Zirguns, zniszczonego wcześniej przez Krzyżaków. Warownia miała nieregularny narys i była otoczona wałem ziemnym i fosą. Nie wiadomo czy warownia w Starym Dzierzgoniu posiadała elementy murowane. Niektórzy badacze uważają, że do budowy założenia zamku użyto cegły, bowiem na wzgórzu zamkowym znaleziono dwie cegły gotyckie, tak zwane „palcówki”. Problem może być wyjaśniony tylko przez badania archeologiczne. Powstanie Prusów w 1242 r. doprowadziło do odbicia zamku i poważnych zniszczeń. W 1247 roku Krzyżacy opuścili warownię i przenieśli się do pobliskiego Dzierzgonia, gdzie wzniesiono nowy zamek jako siedzibę konwentu. Do dziś zachowały się widoczne zarysy fosy i wałów chroniących niegdyś warownię.

Stary Dzierzgoń jest położony około 33 km na południowy-wschód od Malborka, przy drodze nr 515 z Dzierzgonia do Susza. Zamek stał 1,5 km na północ od centrum Starego Dzierzgonia, w lesie między Starym Dzierzgoniem a wsią Zakręty nad niewielkim dopływem rzeki Dzierzgonki widać pozostałości krzyżackiej warowni.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Jar Dzierzgonki

  • Wały warowni

  • Wały warowni

  • Śmietnisko na wałach

  • Teren grodziska

  • Teren grodziska