Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewii w Stefkowej została zbudowana w 1840 roku. Jest to budowla trójdzielna, drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana gontem. Nakryta dachem dwuspadowym. Na kalenicy znajduje się baniasta, sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę. Nad wejściem góruje dwukondygnacyjna wieża z przedsionkiem. We wnętrzu znajduje się kompletny ikonostas pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku, rozdzielony na części i zawieszony na ścianach nawy i prezbiterium. Przy świątyni stoi drewniana dzwonnica zbudowana w 1906 roku. Cerkiew otacza stary cmentarz. Od 1947 roku cerkiew pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego.

Stefkowa leży przy drodze nr 84 z Leska do Ustrzyk Dolnych, 13 km na wschód od Leska. 

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku

  • Elewacja zachodnia

  • Elewacja zachodnia

  • Prezbiterium

  • Elewacja wschodnia

  • Wieża

  • Cmentarz