Gotycką budowlę Ratusza wzniesiono dla władz miasta w XV wieku na miejscu drewnianego budynku z poł. XIII wieku. W Ratuszu mieściły się: izba ławników, sala sądowa, sala handlowa oraz karcer znajdujący się w piwnicach. W roku 1570 roku był miejscem obrad Kongresu Pokojowego, kończącego wojnę pomiędzy Szwecją i Danią. Po zniszczeniach w trakcie najazdów Brandenburczyków został odbudowany w stylu barokowym. Funkcję ratusza pełnił do 1879 i od 1937-38 roku do zniszczenia podczas II wojny światowej. Został odbudowany w latach 1972–75 na potrzeby Muzeum Narodowego. Odrestaurowano m.in. gotyckie zdobienia ścian zewnętrznych. Część budynku zachowała styl barokowy. Jest to piętrowa budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem. W elewacji zachodniej z wysokim wolutowym szczytem znajduje się wysoki podcień, przeciwległy bok jest zamknięty ażurowym parawanem sterczyn o równej wysokości powiązanych belkowaniem. Cegły glazurowane w kolorach zielonym i czarnym podkreślają linię gzymsów, arkad oraz łuków okien i blend. W piwnicach i dwóch salach górnych kondygnacji zachowały się oryginalne, gotyckie sklepienia gwiaździste. W ratuszu mieści się Muzeum Historii Szczecina. W gotyckiej piwnicy mieści się restauracja. Ratusz wznosi się przy Rynku Siennym, dziś przy ul. Księcia Mściwoja II nr 8.

Rynek Sienny został utworzony w okresie średniowiecza. W XII wieku wybudowany został gotycki Ratusz, w XVII wieku, przebudowany w stylu barokowym. W latach 1833–35 zachodnią pierzeję zabudowano gmachem giełdy, który zastąpił istniejący tam wcześniej budynek domu marynarza. Po 1879 roku budynek Starego Ratusza przestał być użytkowany przez władze miasta i przeznaczony został do wynajęcia – umieszczono w nim lokale usługowe. Wokół placu powstały kamienice m.in. w stylu barokowym, przebudowane następnie w stylu eklektycznym. Na rynku funkcjonowało targowisko, handlowano m.in. produktami codziennego użytku. W czasie II wojny światowej naloty alianckie spowodowały znaczne zniszczenia zabudowań rynku. Ratusz, giełda oraz pobliskie zabudowania uległy spaleniu. Po II wojnie światowej postanowiono rozebrać resztki kamienic i gmach giełdy, ratusz odbudować w stylu gotyckim (trzy ściany) i barokowym (południowa ściana szczytowa). Pierzeję zachodnią zastąpiły trzy kilkupiętrowe bloki ze spadzistymi dachami i balkonami wychodzącymi na rynek. W drugiej połowie lat 90-tych XX wieku rozpoczęto odbudowę kamienic pierzei południowej oraz zachodniej; niektóre budynki uzyskały wygląd zbliżony do tego sprzed zniszczeń wojennych, jak np. kamienica Moninów.Rynek otaczają ulice Sienna oraz Mściwoja II, do placu dochodzi również ulica Osiek.

Zdjęcia wykonano w maju 2022 roku.

  • Ratusz i Rynek Sienny

  • Widok od ul. Mściwoja

  • Fasada barokowa

  • Elewacja południowo-wschodnia

  • Ul. Sienna, w głębi kamienica Moninów

  • Elewacja gotycka

  • Kamieniczki w Rynku

  • Z lewej kamienica Moninów

  • Rynek wieczorem