Klasycystyczny pałac w Szczytach został wzniesiony w 2 połowie XIX wieku z inicjatywy rodziny von Hauenschild, być może w miejscu starszej siedziby rodu von Lippa.

Dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek pałacu jest murowany z cegły i otynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym.  Piętnastoosiową fasadę wzbogaca usytuowany na osi, dwukondygnacyjny ganek filarowy zwieńczony tympanonem. Na elewacji tylnej mieści się analogiczny, uszkodzony ganek, wsparty na czterech filarach podtrzymujących taras. Na osi budynku i tarasu widoczne jest duże, łukowato sklepione, witrażowe okno doświetlające klatkę schodową. W jednej z elewacji bocznych usytuowano balkon wsparty na pilastrowanych filarach. Elewacje są ozdobione boniowaniem, gzymsami i opaskami okiennymi z prostymi nadokiennikami. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z korytarzem pomiędzy traktami i centralnie położoną sienią, z której wychodzi klatka schodowa. Wokół pałacu rozciąga się park krajobrazowy pochodzący zapewne z XIX wieku. W pobliżu znajduje się kilka opuszczonych budynków mieszkalnych i gospodarczych, pozostałych po dawnym folwarku.

Majątek w Szczytach od XVII wieku należał do rodziny von Lippa. W XIX wieku przeszedł w ręce Adolfa Spiller von Hauenschild jako posag żony de domo von Lippa. Budowniczym pałacu był ich syn, Max von Hauenschild (1851-1930), pełniący między innymi funkcję starosty powiatu kozielskiego. Po śmierci ojca dobra odziedziczył Wolfgang von Hauenschild, wymieniony w księdze adresowej z 1937 roku. Majątek w Szczytach w rękach rodziny Hauenschild pozostał zapewne do 1945 roku, kiedy to został upaństwowiony. Budynek przetrwał okres PRL-u w całkiem dobrym stanie. Obecnie pałac prawdopodobnie jest własnością prywatną jednak nie prowadzone są obecnie żadne prace remontowe lub zabezpieczające. Rezydencja niezabezpieczona przed wejściem powoli niszczeje. Wewnątrz widoczne ślady przerwanego remontu.

Szczyty są położone 14,5 km na północny-zachód od Raciborza, przy drodze nr 417 do Grudyni.

Zdjęcia wykonano w październiku 2013 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Filarowy ganek fasady

  • Elewacja boczna

  • Elewacja boczna i tylna

  • Witrażowe okno

  • Sień