Zamek w Szydłowcu został wzniesiony na miejscu dawnej budowli obronnej w latach 1515-26 przez podskarbiego wielkiego koronnego Mikołaja Szydłowieckiego herbu Odrowąż. Powstała wówczas trójskrzydłowa, renesansowa rezydencja zamknięta od południa murem kurtynowym, otoczona fosą. Wjazd do rezydencji usytuowany w skrzydle zachodnim, poprzedzony kamiennym mostem nad fosą, znajduje się w wieży pamiętającej starsze założenie. Trójkondygnacyjne skrzydło wschodnie miało charakter reprezentacyjny, a północne mieszkalny.

         W 1550 roku ówczesny właściciel Mikołaj Myszkowski sprzedał dobra Radziwiłłom, którzy w latach 1619-29 przeprowadzili modernizację rezydencji. Miedzy innymi dobudowali na osi skrzydła wschodniego piętrową loggię i klatkę schodową od strony dziedzińca, oraz nadbudowali wieżę bramną, a nad przejazdem bramnym umieścili kaplicę. W 1821 roku zamek zakupiła Anna Sapieżyna, która odsprzedała go rządowi Królestwa Polskiego. W drugiej połowie XIX wieku zamek popadł w ruinę. W latach 1951-52 został częściowo odbudowany, a potem przeprowadzono jego gruntowną restaurację. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.

          Szydłowiec jest położony 29 km na południowy-zachód od Radomia przy drodze nr 7 do Krakowa. Zamek znajduje się w zachodniej części miasta.

          Zdjęcia wykonano we wrześniu 2005 roku.

  • Wieża bramna

  • Kartusz herbowy nad bramą

  • Kurtyna południowa

  • Skrzydło wschodnie

  • Skrzydło północne

  • Skrzydło wschodnie

  • Narożnik południowo-wschodni

  • Widok od dziedzińca na bramę wjazdową

  • Dziedziniec

  • Loggia na dziedzińcu