Klasycystyczny pałac w Szymanowie został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Majątek był wówczas własnością Sanguszków, a potem Łubieńskich. Kolejnym właścicielem majątku został Konstanty Lubomirski, który w latach 1898-1902 przebudował pałac według projektu Konstantego Wojciechowskiego.

Powstała wtedy piętrowa budowla założona na planie prostokąta, kryta dachem dwuspadowym, z frontowym ryzalitem poprzedzonym balkonem nad głównym wejściem wspartym na czterech kwadratowych kolumnach. Ryzalit zwieńczono attyką z kartuszem herbowym. Całość jest otoczona parkiem krajobrazowym.

W rok po przebudowie pałac przeszedł w posiadanie Sióstr Niepokalanek, które gospodarują tutaj do dziś i prowadzą szkołę. W prawym skrzydle siostry urządziły nowoczesną kaplicę, w której znajduje się cudowna figurka NMP Jazłowieckiej.

Szymanów jest położony 14 km na południowy-wschód od Sochaczewa. Jadąc z Sochaczewa do Błonia drogą nr 92 należy w miejscowości Paprotnia skręcić w prawo i po ok. 6 km dojedziemy do Szymanowa. Pałac znajduje się w centrum wsi.Zdjęcia wykonano w marcu 2007 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Kartusz herbowy w attyce

  • Ryzalit fasady

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna