Pierwszy kościół w Trąbkach Wielkich miał istnieć już 1236 roku, zaś parafia powstała około 1331 roku. W XVI wieku świątynia przejściowo należała do ewangelików. Prawdopodobnie uległa zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich w XVII wieku. W jej miejsce wzniesiono kapliczkę, a staraniem wojewodziny chełmińskiej Marianny Czapskiej uzyskano odpusty dla pielgrzymów i w 1740 zbudowano nowy kościół – sanktuarium maryjne, z którym wiąże się kult Matki Boskiej Trąbkowskiej, skoncentrowany wokół obrazu Marii z Dzieciątkiem z 2. połowy XVII wieku. Jest to jedno z najistotniejszych sanktuariów maryjnych archidiecezji gdańskiej. W 1987 roku cudowny wizerunek został koronowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas mszy świętej w Gdańsku-Zaspie.

Kościół jest budowlą ceglaną, jednonawową, bezwieżową, nakrytą dwuspadowym dachem. Wewnątrz ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica pochodzą z XVIII wieku, a ołtarz główny i organy z 1880 roku. Wokół kościoła rozciąga się niewielki park z ołtarzem polowym i drogą krzyżową.

Trąbki Wielkie są położone 21 km na południe od Gdańska przy drodze nr 222 do Starogardu Gdańskiego. Sanktuarium znajduje się w centrum miejscowości, po wschodniej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w maju 2011 roku.

  • Kościół

  • Prezbiterium

  • Ołtarz główny

  • Ambona

  • Nawa i chór

  • Chrzcielnica

  • Dąb im. Jana Pawła II w parku

  • Droga Krzyżowa