Cerkiew św. Michała Archanioła w Trześciance została wzniesiona w latach 1864-84, na miejscu zniszczonego przez pożar założenia, i otoczona murem z polnego kamienia. Cerkiew jest budowlą drewnianą, o konstrukcji zrębowej, z wieżą nad wejściem,  zwieńczoną baniastym hełmem. Trójdzielna świątynia z przedsionkiem posiada jedną nawę oraz zamknięte prostokątnie prezbiterium, do którego przylegają dwie przybudówki.  Nad centralną częścią nawy wznosi się ośmioboczna wieża z cebulastym hełmem. Wejście główne oraz dwa boczne dekorują daszki wsparte na słupach. W okresie międzywojennym na największej wieży znajdował się zegar. We wnętrzu obiektu znajduje się trzyrzędowy ikonostas. W momencie oddania cerkwi do użytku funkcjonowały w niej dwa ołtarze – główny św. Michała Archanioła i boczny Narodzenia Matki Bożej.

Do 1895 roku świątynia była jedynie cerkwią szkolną dla uczniów szkoły cerkiewno-parafialnej oraz filią parafii puchłowskiej. W 1915 roku prawosławni mieszkańcy Trześcianki udali się na bieżeństwo. W 1918 roku do wsi powrócił prawosławny duchowny, Cyryl Zajc, rok później zastąpił go Mikołaj Bogdanowicz. Inny powracający z bieżeństwa kapłan, Witalij Strokowski z Narwi, zapisał, że cerkiew mimo opuszczenia nie została zdewastowana, zachowały się nawet w niej dzwony. Władze niepodległej Polski nie zgodziły się na zarejestrowanie parafii. Dopiero w 1928 wydały zgodę na otwarcie cerkwi w Trześciance jako filii parafii w Narwi. W czasie II wojny światowej parafia w Trześciance została restytuowana. W drugiej dekadzie XXI wieku przeprowadzono remont cerkwi (ukończony w 2015) – odnowiono elewację (zmieniając jej kolor na zielony), wzmocniono konstrukcję budynku, wymieniono pokrycie dachu, zamontowano nowe, pozłacane kopuły oraz wymieniono wieńczące świątynię krzyże. W czasie prac remontowych odnaleziono kamień z inskrypcją wskazującą rok 1864 jako moment rozpoczęcia budowy. 22 listopada 2015 na ścianie cerkwi odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 150-tej rocznicy wzniesienia budynku. Tego samego dnia obok świątyni odsłonięto pomnik upamiętniający 100-lecie bieżeństwa.

Cerkiew znajduje się w centrum wsi, tuż przy drodze, po jej północnej stronie. Niestety cerkiew podczas zwiedzania była zamknięta.

Trześcianka jest położona 24 km na północ od Hajnówki, przy drodze do Białegostoku.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Widok od szosy

  • Elewacja południowa

  • Kamień upamiętniający bieżeństwo