Klasycystyczny pałac w Trzeszczanach został zbudowany po 1789 roku, z fundacji Dominiki Wyżgi, która kupiła majątek na publicznej licytacji. W 1879 roku dobra kupił Ksawery Bielski herbu Jelita, który przebudował założenie nadając mu obecny kształt. 

Powstała wówczas murowana z cegły, otynkowana, dwukondygnacyjna,  częściowo podpiwniczona budowla, wzniesiona na rzucie prostokąta, nakryta dachem naczółkowym. Na osi jedenastoosiowej elewacji frontowej usytuowano czterokolumnowy portyk w wielkim porządku, a na osi elewacji ogrodowej trzyosiowy ryzalit. Na skrajach elewacji frontowej umieszczono dwuosiowe ryzality. Portyk oraz ryzality boczne i ogrodowy zwieńczone zostały trójkątnymi szczytami z gzymsowaniem. W szczycie ryzalitów bocznych znajdują się po dwa, a w ryzalicie ogrodowym jeden okulus. W poziomie pierwszego piętra portyku znajduje się balkon z ozdobną, żeliwną balustradą. Do bocznych elewacji korpusu głównego, dostawiono prawdopodobnie późniejsze, dwie parterowe przybudówki, nakryte dachem trzyspadowym. Narożniki budowli ujęte są pilastrami podtrzymującymi gzyms wieńczący, analogicznie jak kolumny portyku frontowego. Obiekt w części środkowej dwutraktowy, w części środkowej z hallem i salonem na osi oraz po dwa pokoje po obu bokach tej części. W salonie pierwszego piętra znajduje się strop i fryz ozdobiony złoconymi sztukateriami. Pałac z oficyną, spichlerzem, stajniami i budynkiem mieszkalnym, usytuowany jest w rozległym – również dziewiętnastowiecznym – parku krajobrazowym w stylu angielskim. Pałac elewacją frontową zwrócony jest ku południowemu-zachodowi, gdzie przed jego frontem znajdował się owalny gazon i podjazd obszernego dziedzińca.

Ostatni właściciel majątku – Jan Bielski wyjechał z Trzeszczan w 1941 roku. Po wojnie, w 1952 roku obiekt przejął Państwowy Ośrodek Maszynowy, a w 1993 roku został skomunalizowany i stał się własnością gminy Trzeszczany. W tym okresie pełnił funkcje mieszkaniowe. W 2006 roku nabył go prywatny właściciel i rozpoczął jego renowację. Obecnie pałac znajduje się w złym stanie i żadnych prac remontowych nie widać.

Trzeszczany są położone 11 km na zachód od Hrubieszowa, przy lokalnej drodze do Grabowca. Pałac znajduje się w południowej części Trzeszczan Pierwszych, po wschodniej stronie drogi. Za sklepem spożywczym należy skręcić w prawo w wąską asfaltową początkowo drogę, która później przechodzi w gruntową. Po przejechaniu lasku pałac znajduje się po lewej stronie. Dostęp do pałacu jest utrudniony.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Czterokolunmowy portyk

  • Lewy ryzalit

  • Oficyna